Sininen tie: tukea Merenkurkun liikenteelle

Sinisen tien 45 jäsenkuntaa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä vaativat Ruotsin valtiolta tukea Merenkurkun liikenteelle. Suomessa Lapualla pidetyn Sinisen tien kuntien kokouksen osanottajat päättivät kirjoittaa elinkeinoministeri Björn Rosengrenille ja kehottaa hallitusta muuttamaan kantaansa Merenkurkun liikenteen tuen suhteen. Sininen tie kulkee Petroskoista Venäjältä Norjaan, Nesnaan, ja se ylittää Merenkurkun Vaasan ja Uumajan kohdalla.
Tällä hetkellä kaksi varustamoa, Botnia Link ja RG-line harjoittavat Merenkurkun liikennettä. Molemmilla on kannattavuusvaikeuksia.