Kouluvirasto tukee vähemmistökielten opetusta

Viisi koulua, jossa annetaan opetusta suomeksi, on valittu mukaan kouluviraston ensimmäiseen vähemmistökielien väliseen projektiin. Kaikkiaan kehitysprojektissa on mukana viisitoista eri vähemmistökielellä opettavaa koulua. Esimerkiksi Tukholman ruotsinsuomalainen koulu pääsi mukaan hankkeella, jonka tarkoituksena on mahdollistaa myös huonosti vähemmistökieltä osaavien lasten kaksikielisyyskehitys.
Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun kehityshanketta vetää vararehtori Johanna von Kraemer-Elmqvist. Koulu on suomenkielisistä opetusta antavista mukana olevista kouluista ainoa vapaakoulu, muut ovat Frälsegårdskolan Trollhättanissa, Gränsskolan Haaparannalla, Förskolan Lärkan Botkyrkassa ja Hällbyskolan Västeråsissa. Meän kielistä opetusta antavista mukana on Kuttaisen koulu Karesuvannossa ja Sattajärven koulu Pajalassa. Romani chibiä opettavia kouluja on mukana kuusi eri puolilla maata. Projektin tarkoituksena on koota eri vähemmistökielien kehitystyö sitä tekevien yhteiseksi omaisuudeksi luentojen ja tapaamisten avulla.