(v) tukee ruotsinsuomalaisia vapaakouluja

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Gudrun Schyman tahtoo myötävaikuttaa uusien, ruotsinsuomalaisten vapaakoulujen perustamiseen. Hän pitää vapaakouluja sen verran tärkeinä ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle, että olemassaolevia on tuettava ja jopa uusien perustaminen sallittava jos kunnallisiin kouluihin ei saada tarpeeksi suomenkielisiä luokkia.
Vasemmistopuolueen ruotsinsuomalaiset jäsenet ovat parissa puoluekokouksessa ottaneet esille ruotsinsuomalaiset vapaakoulut vaatien puoluetta hyväksymään niiden toiminnan vaikka puolue muuten vastustaakin vapaakouluja. Näin vaalien alla sanoma tuntuu menneen perille puolueen korkeimpaan johtoon asti. Puoluejohtaja Gudrun Schyman on valmis tukemaan ruotsinsuomalaisten vapaakoulujen toimintaa. Ruotsinsuomalaiset vapaakouluthan ovat syntyneet koska kunnallisia suomenkielisiä luokkia on karsittu, Schyman tähdentää. Hän tahtoisi pitkällä tähtäimellä siirtää suomenkielisen opetuksen takaisin kunnallisiin kouluihin, mutta asioiden ollessa niinkuin ne ovat on olemassaolevien ruotsinsuomalaisten vapaakoulujen toiminta taattava, Gudrun Schyman toteaa. Kysymykseen siitä onko vasemmistopuolue myös valmis perustamaan uusia ruotsinsuomalaisia vapaakouluja Gudrun Schyman vastaa: 'Jos asiaa ei voida muulla tavalla ratkaista, niin kyllä uusia ruotsinsuomalaisia vapaakouluja on perustettava. Lasten edunhan viitoitettava tiemme.'