Sisu-nyheter på svenska vecka 48: Folktinget kräver fortsatt SVT i Finland

Ämnen den här veckan:
Finskan försvinner på Uppsaladagis. Språktest på BVC inte lämpade för flerspråkiga barn. Kyrkans finska artikeltjänst söker skribenter. Folktinget kräver fortsatt SVT i Finland. Kai Jaskari årets Murvel.

Finskan försvinner på Uppsaladagis

Finskundervisningen på förskolorna i Uppsala är hotad när kommunen sparar genom att lägga ner all modersmålsundervisning utom svenska i förskolan. Sammanlagt får mer än 1000 barn modersmålsundervisning i annat språk än svenska. Av dessa får 22 undervisning i finska. Trots att modersmålet ingår i läroplanen är kommunen inte ålagd att ordna modersmålsundervisning i förskolan. Leena Westberg, chef för modersmålsenheten i Uppsala kommun, beklagar kommunens beslut och säger att sparkraven visar att politikerna inte vill satsa på barnens mångkulturalitet.
(SR Sisuradio/Leena Häyrynen)

--

Språktest på BVC inte lämpade för flerspråkiga barn

De språktest som används för att mäta barnens språkutveckling på barnavårdscentralerna är inte lämpade för flerspråkiga barn. Testerna tar inte tillräcklig hänsyn till flerspråkiga barns förutsättningar för språkinlärning utan är utformade från svenskspråkiga barns utgångspunkt, medger Marianne Bergström som utvecklar BVC-arbetet för Stockholms landsting. Om barnets modersmål är annat än svenska, tar man ofta hjälp av barnens föräldrar eller en utomstående tolk enligt föreskrifterna. Men i situationer där barnen har flera likvärdiga modersmål är det upp till föräldern att bestämma vilket språk som ska granskas i BVC:s test.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Kyrkans finska artikeltjänst söker skribenter

Svenska kyrkan söker nu skribenter till sin finskspråkiga artikeltjänst, som ska ersätta kyrkans finskspråkiga tidning Ankkuri. Tidningen Ankkuri las nes i oktober efter 30 års utgivning. Den nya artikeltjänsten har förberetts under hösten och ska vara i drift efter årsskiftet, så att de första texterna kan erbjudas församlingarnas tidningar och kyrkans andra trycksaker inför fastetiden. De flesta av kyrkans 1800 församlingar har någonslags informationsblad som kan ta in material på finska om det finns efterfrågan för det i församlingen, säger informatör Kristiina Ruuti till SR Sisuradio.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Folktinget kräver fortsatt SVT i Finland

Finlandssvenska Folktinget i Finland kräver att Sveriges televisions kanal 1 och 2 garanteras synbarhet i hela svenskfinland. Finlands regering har föreslagit att staten garanterar SVT-kanalernas sändning i svenskspråkiga Österbotten, men att resten av Finland till en början skulle få en sammanställning av programmen i SVT. Enligt Folktinget måste målet vara att båda kanalerna syns i hela svenskfinland. YLE slutar sända SVT i Finland nästa höst. Folktinget anser att regeringen skött frågan ineffektivt. Sverige regering har ännu inte beslutat hur den finska samlingskanalen TV Finland ska sändas i fortsättningen i Sverige.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Kai Jaskari årets Murvel

Sverigefinska publicistföreningens journalistpris ”Årets murvel” tilldelades i år Kai Jaskari, nyhetschef på SVT:s finskspråkiga redaktion. Juryn skriver att Kai Jaskaris valreportage ”Duell: Röstjägare - Soffliggare” belyste minoritetsfrågorna i ljuset av väljarnas kluvna inställning till partipolitik. Genom sitt ämnesval, med humor och ett raskt grepp uppnådde Jaskari det som många minoritetsjournalister strävar efter: han öppnade ett fönster för majoritetsbefolkningen in i den sverigefinska vardagsverkligheten.

Journalistpriset ”Årets Murvel” delades nu för andra gången. Årets Murvel är en finskspråkig journalist som verkar i Sverige och som under det gångna året har utmärkt sig i sin journalistiska gärning.
(SR Sisuradio)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.