Boråsilta ei rahaa Sisu-Sammon vaaliohjelmiin

Boråsin seudun lähiradio Radio Sisu-Sampo ei saa Boråsin kunnalta tukea vaali-informaation välittämiseen suomeksi. Radio Sisu-Sampo oli anonut 30.000 kruunua suomenkielisiin vaali-ohjelmiin. Borås Tidningin mukaan kunta tukee sen sijaan lähiradio Sisu-Sampoa vuosittaisella määrärahalla ja on esimerkiksi viime vuonna avustanut Sisu-Sampoa teknisen laitteiston hankkimisessa.