Pienet kielet uuteen järjestykseen

Uppsalan ja Tukholman yliopistot saavat päävastuun yliopistojen suomen kielen opetuksesta. Vastuu meänkielestä siirtyy Tukholmasta Uumajan yliopistolle. Tätä ehdottaa hallitukselle yliopistojen pienten kielten opetusta selvittänyt kuuden yliopiston työryhmä. Yliopistojen työryhmä toivoo myös, että yliopistot kehittävät suomen kielen opetusta yhteistyössä Mälarinlaakson korkeakoulun kanssa.

Uppsalan, Lundin, Tukholman, Göteborgin, Uumajan ja Linköpingin yliopistojen edustajista koostuva työryhmä on nyt lähettänyt hallitukselle kaikkiaan 19:n kielen listan niistä pienistä kielistä, joita jatkossakin tulee voida opiskella Ruotsissa. Samalla on lähetetty myös ehdotus siitä kenen vastuulla kielet ovat.

Juuri nyt Suomen kieltä voi lukea yliopistotasolla Tukholmassa, Uppsalassa ja Uumajassa. Työryhmä ehdottaa, että vastuu suomen opetuksesta jaetaan Tukholman ja Uppsalan kesken.

Ryhmän mielestä suomen kielen opetuksen edellytykset verrattuna muihin pieniin kieliin ovat hyvät. Samalla Tukholman ja Uppsalan ylipistojen sekä Mälarinlaakson korkeakoulun Suomen Kielen ja Kulttuurin Keskuksen yhteistyö antaa edellykset kehittää suomen kielen opetusta, ryhmä kirjoittaa.

Kuuden yliopiston yhteisessä esityksessä vastuu meänkielestä siirtyy Tukholmasta Uumajan yliopistolle. Ryhmä kirjoittaa, että Tukholman nykyistä meänkielistä virkaa ei voida täyttää kun nykyinen vastuuhenkilö siirtyy eläkkeelle.

Vastuu saamen kielestä siirtyy riittämättömän opiskelijanpohjan vuoksi Uppsalasta Uumajaan. Linköpingin Yliopisto saa vastuun romani chibistä. Viidennen kansallisen vähemmistökielen, jiddishin, opetus esitetään Lundin yliopiston tehtäväksi.

Tämä on siis kuuden yliopiston yhteinen esitys niin sanottujen pienten kielten opetuksen järjestämiseksi, joihin viisi kansallista vähemmistökieltä lasketaan.

Päätös tämä ei vielä ole, sen tekee hallitus.

SR Sisuradio/Tapani Mansikkala
tapani.mansikkala@sr.se