Hoito-osaamista viedään Japaniin

Hoitopalvelujen vienti ulkomaille lisääntyy sitä mukaa kun yhteiskunnan rakennemuutos siirtää tuotannosta yhä suuremman osan palveluihin. Väestön vaheneminen kaikissa teollistuneissa maissa vaihdittaa sekin hoitopalvelujen kysyntää. Myös Pohjoismaat ovat heränneet viemään vanhustenhoito-osaamistaan.
Ruotsin Vientineuvoston alla toimii Swecare, jossa on mukana hoitoalan yrityksiä. Jonkin verran hoitoa viedään naapurimaihin, kertoo Swecaren johtaja Lars Nilke. Hänen mukaansa Suomen sairaanhoito on yhtä hyvää kuin Ruotsin, joten siellä ei ole markkinoita. Norjassa on suuria puutteita sairaanhoidon tarjonnassa ja siksi norjalaisten potilaiden vastaanotto on kiinnostavaa. Suuret markkinat ovat kuitenkin Pohjoismaiden ulkopuolella. Ruotsissa on perustettu yhtiö, joka yrittää myydä Ruotsalaista vahustenhoito-osaamista ja tarvikkeita Japaniin. Myös Suomi on kiinnostunut Japanin markkinoista ja tanskalaiset ovat myyneet vanhustenhoito tietoa Japaniin jo vuosia.