Työläisten lapset muita useammin onnettomuuksissa

Työläisten lapsilla on suurempi vaara kuin muilla lapsilla vahingoittua niin pahasti että sairaalahoito on tarpeellista, ilmenee Lapsiturvallisuusvaltuuskunnan tänään lapsi asian ministeri Ingela Thalénille jättämästä raportista.
Vahingot ovat tavallisin kuolinsyy lasten ja nuorten parissa ja vahinkoriski vaihtelee sosiaalisen taustan myötä, tämä tiedettiin jo aiemmin. Nyt Lapsiturvallisuusvaltuuskunta on selvittänyt miltä vahinkojen sosiaalinen jakautuma näyttää eri ikäryhmissä ja eri vahinkojen osalta. Tarkoituksena on luoda pohja ennaltaehkäisevälle työlle. Raportin tulosten mukaan ennaltaehkäisevää työtä harjoittavan tulisi keskittyä 10-19 vuotiaiden parissa sattuneiden liikkenneonnettomuuksien sekä väkivaltavahinkojen syiden eliminointiin. Näiden vahinkojen osalta altistumisvaara on selvästi korkeampi työläisten lasten parissa kun muilla. Erot ovat erityisen suuret itseänsä vahingoittavien tyttöjen ja moottoriajoneuvoilla ajavien poikien osalta. Liikenneonnetomuuksien osalta Bodil Långberg ehdottaa esimerkiksi, että julkista liikennettä tulisi parantaa niin, että nuoret pääsivät kotiin illanvietosta turvallisesti. Itseään vahingoittavien lasten suhteen toimenpiteet ovat monimutakisempia, mutta lapsi asiainministeri Ingela Thalén vaatii nyt muuan muassa lisää oppilashuoltohenkilökuntaa kouluihin.