Ennakkoäänestys alkanut

Vaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona, mutta ennakkoäänetyspaikoista on hämmennystä. Tämä johtuu siitä, että postitoimipaikkoja on muuallakin kuin vanhassa tutussa postissa.
Postiäänestyksiä on pidetty Ruotissa kuusikymmentä vuotta ja ne ovat hyvin suosittuja, viime vaaleissa noin kolmasosa äänestäjistä antoi äänensä etukäteen. Postin uuden organisaation myötä ennakkoäänestystä varjostaa kuitenkin tällä kertaa hämmennys siitä missä voi äänestää. Äänestyspisteitä on kyllä suurinpiirtein yhtä paljon kuin viime vaaleissa, mutta perinteiset postikonttorit ovat tietyillä paikkakunnilla vaihtuneet kioskiin, ruoka-, tupakka- tai videokauppaan tai jopa kapakkaan. Lisäksi maaseudulla voi äänestää postinkantajan välityksellä. Äänestyspaikkoja siis piisaa, mutta äänestäjän on oltava valpas, sillä monessa pisteessä äänestää voi vain vaaliviikolla tai tiettyinä päivinä ja muutamina tunteina, useasti keskellä päivää. Myös äänestykseen liittyvissä henkilöllisyystodistus vaatimuksissa on epäselvyyttä. EU-passi hyväksytään henkilöllisyystodistukseksi, mutta esimerkiksi vanhan passin toimivaisuudesta päätöksen tekee jokaisen äänestyspisteen toimihenkilö.