Leijonborg (fp): kaksikielisyys kehittyy kotona

Kansanpuolueen puheenjohtaja Lars Leijonborg katsoo, että kaksikielisyyttä voidaan edistää kotona ja järjestöelämässä koulun sijasta. Samalla hän kuitenkin kannattaa muidenkin äidinkielten kuin ruotsin opetusta kouluissa. Ruotsinsuomalaiset vapaakoulut hän näkee integraation kehtona.
Lars Leijonborg kertoo, että puolueessa on juuri käyty vilkas keskustelu äidinkielen, tai niinkuin ennen sanottiin kotikielen opetuksesta Ruotsin kouluissa. Heidän mielestään siihen pitäisi panostaa myös tulevaisuudessa. Aktiivinen kaksikielisyys kytkeytyy kuitenkin hänen mukaansa hyvin pitkälti siihen mitä kieltä kotona puhutaan. Lasten aktiivista kaksikielisyyttä voidaan, Leijonborgin mielestä myöskin edistää järjestöelämän avulla iltaisin ja viikonloppuisin. Leijonborg kuitenkin erityisesti terottaa, ettei ruotsinkieli saa kärsiä muun äidinkielen opetuksesta. Ruotsinsuomalaisista vapaakouluista Lars Leijonborg sanoo puolueensa olevan ylpeä ja liberaalinen kansanpuolue on hänen mukaansa vakuuttunut siitä, että ne enemminkin edistävät oppilaiden yhteyttä ruotsalaiseen yhteiskuntaan, kuin eristävät heitä ulkopuolelle. (SR Sisuradio/ml)