Tukea saamelaisista tiedottamiseen

Hallitus on antanut Saamekäräjille tehtäväksi perustaa saamelaisasioiden tiedotuskeskus. Keskuksen toiminnan aloittamiseen hallitus myöntää kolme miljoonaa kruunua. Tiedotuskeskuksen on määrä olla valmis ensi vuoden loppuun mennessä. Saamelaiskysymyksistä vastaava ministeri Margareta Winberg pitää Saamekäräjiä luontevana päämiehenä kansalliselle tiedotuskeskukselle.