Ministeriöiden lehdistötiedote Nytt TV-nät över Stockholmsområdet

Utbildnings- och kulturdepartementet/ Näringsdepartementet

Pressmeddelande 2006-12-21

Nytt TV-nät över Stockholmsområdet

Regeringen har i dag fattat ett beslut som innebär att ett nytt regionalt digitalt sändarnät över Stockholmsområdet tas i bruk. Nätet ska utnyttjas för att utveckla och pröva nya digitala tjänster. Beslutet innebär också att Sverigefinska Riksförbundet tilldelas ett digitalt sändningstillstånd för 2007 och TV Finland kommer därigenom kunna sändas digitalt över Stockholmsområdet.

Den pågående övergången till digital-TV medför att attraktivt frekvensutrymme frigörs som kan användas för en rad olika tjänster.  Det är en viktig politisk uppgift att skapa goda förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av frekvensutrymmet och stärka möjligheten att utveckla och pröva nya elektroniska kommunikations- och rundradiotjänster. IT-ministern och kulturministern kommer att arbeta tillsammans för att ta vara på de stora möjligheter som digitaliseringen innebär för de båda politikområdena.

Post- och Telestyrelsen (PTS) fick hösten 2005 i uppdrag av regeringen att utreda vilket frekvensutrymme som frigörs när de analoga TV-sändningarna upphör och vad det kan användas till. PTS redovisade sitt uppdrag i september 2006. Enligt PTS finns flera olika tänkbara användningsområden för det frigjorda utrymmet, bl.a. nämns i rapporten standard-TV, högupplöst TV (HDTV), mobil TV, fast trådlöst bredband eller mobilt bredband/mobiltelefoni. Rapporten är nu ute på remiss.

I samband med övergången till digitala sändningar i Stockholm i mars öppnar regeringen nu för möjligheten att utnyttja en del av det spektrum som frigörs till nya attraktiva tjänster. Högupplöst TV (HDTV) och mobil TV är exempel på tjänster som är på snabb frammarsch i hela världen. Sverige ligger långt före andra länder i omställningen till digitala sändningar och det finns nu möjlighet för Sverige att som ett av de första länderna i Europa utnyttja detta för nya tjänster.

Dagens beslut innebär också att Sverigefinska Riksförbundet får tillstånd att sända TV Finland i det digitala marknätet till ett större område än de tidigare analoga sändningarna. Därmed medför övergången till digitala sändningar att det mångåriga Sverigefinska TV-utbytet kan stärkas. Hushåll i sändningsområdet för Nacka, Västerås och Uppsalas stora sändningsstationer kommer från början av mars att få tillgång till fria sändningar i marknätet av Finlands TV.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.