Perheväkivalta ei ole luokkakysymys

Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole luokkakysymys mutta siitä poliisi-ilmoituksen tekeminen on. Näin osoittaa torstaina julkaistu Rikoksenehkäisyneuvoston tutkimus. Tutkimus asettaa rinnakkain työpaikkakyselyn jonka tuloksien mukaan yksi prosentti Ruotsissa asuvista naisista on viimeisen vuoden aikana joutunut pahoinpitelyn kohteeksi, toisaalta poliisi-ilmoitustilastot osoittavat naisten pahoinpitelyn yhteiskunnasta syrjäytyneiden ongelmaksi.
Poliisi-ilmoukseen johtaneissa pahoinpitelyissä olivat matalasti koulutetut selvästi yliedustettuina sekä uhrien että lyöjien joukossa ja tilenteen arvioitin jonkin verran huonontuneen huonostikoluettujen naisten oslata he joutuivat uhrieksi usemannin kuin aiemmin. Toisaalta ei työpaikka kysekyissä nähty minkäänlaisia eroja huonosti ja hyvin koulutettujen välillä. Yksi prosentti naisista yhteiskuntaloukasta riippumatta on joutunut suhteessan pahoinpitelyn kohteeksi viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.