Sairauskustannukset tuplautuvat 2007 mennessä

Valtion varhaiseläke- ja sairauspoissaolokustannusten arvioidaan nousevan 50% vuoteen 2007 mennessä. Tämä käy ilmi Valtion vakuutuskassan ennusteesta, jossa varhaiseläke- ja sairauspoissaolojen kustannukset vuonna 2007 olisivat 143 miljardia kruunua. Kustannusten lisääntyminen johtuu osittain siitä, että työntekijät vanhenevat, mutta myös siitä, että vakuutuskassat eivät ole viime aikoina ehtineet käsitellä varhaiseläkehakemuksia. Lähivuosina monet pitkäaikaissairauslomat muuttuvat varhaiseläkkeiksi.