Sisu-nyheter på svenska vecka 4: Nya minoritetsministern i Sisu-intervju

Ämnen den här veckan:
Sabuni: Vallius’ förslag om förvaltningsområdet kan gå i papperskorgen. Finsk fråga i riksdagen får vänta. Mer fasta bidrag från kulturrådet. Finsk riksdagsledamot ställer skriftlig fråga om skolböckernas Finlandsbild till svenska regeringen. Gemensamt undervisningsmaterial förbereds i Norden.

Vallius’ förslag kan gå i papperskorgen

Förslaget om en utvidgning av det finskspråkiga förvaltningsområdet till Mälardalen kan hamna i papperskorgen om minoritetsminister Nyamko Sabuni får bestämma. Ministern säger i en intervju för SR Sisuradio att hon funderar på bättre och billigare alternativ för att stöda sverigefinländarnas språkutveckling.

Utredaren Paavo Vallius’ förslag om att bland annat ge Mälardalsborna rätt till finskspråkig förskola och åldringsvård ligger nu på Sabunis bord. Sabuni säger dock att hon först vill överväga andra förslag, som folkpartiets tanke om så kallade språk- och resurscentrum.

Ordföranden för sverigefinländarnas delegation, Markku Peura tillbakavisar dock minoritetsministerns tanke om resurscentrum som orealistiska. Han anser att det enda sättet att garantera finska språket fortsatta existens i Sverige är att skriva in de språkliga rättigheterna i lagen, eftersom kommunerna inte kommer att agera på frivillig väg i frågan.

Minoritetsminister Nyamko Sabuni säger i intervjun för SR Sisuradio också att hon förstår minoritetsrepresentanternas frustration. Ministern hoppas att den enkät som regeringen skickat till kommunerna ska ge svar på hur regeringen kan stöda kommunerna för att förbättra minoritetsarbetet.

Europarådet har kritiserat Sverige för att minoritetsrättigheterna inte genomförs framför allt på den kommunala nivån. Rådet skriver i sin senaste rapport att Sverige inte kan fortsätta att kringgå minoritetskonventionen och sina egna minoritetslagar genom att hänvisa till kommunernas självbestämmanderätt. Sveriges regering måste ansvara för att de lokala myndigheterna har rätt kunskap, kompetens och resurser för att genomföra minoritetsarbetet, skriver Europarådet. Regeringen bör också enligt Europarådet ta till hårdhandskarna om inte kommunerna annars fogar sig, men det tror inte minoritetsministern på.

Däremot vill minoritetsminister Sabuni förändra reglerna för att få modersmålsundervisning så att alla minoriteter har samma rättigheter. Som det är nu krävs av sverigefinnarna och judarna att fem elever i kommunen kräver undervisning i språket och att språket används i hemmet, medan dessa regler inte gäller för de andra minoriteterna. Skolminister Jan Björklund har i en intervju för SR Sisuradio tidigare sagt att ett förslag om att ändra reglerna redan förbereds, men minoritetsministern tror att det kommer att ta minst ett år.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Finsk fråga i riksdagen får vänta

Frågan om att framföra ärenden på minoritetsspråken i riksdagen har inte dött, men den kommer inte att behandlas på åtminstone ett år. Liselott Hagberg, minoritetspolitisk talesman för folkpartiet, har utrett möjligheterna att fortsätta driva frågan som riksdagsledamoten Nina Lundström väckte före valet om att använda även finska vid skriftliga frågor. Då vägrade talmannen Björn von Sydow Lundström att ställa en fråga till en minister på finska med hänvisning till den sed man haft på riksdagen, trots att ingen paragraf direkt förbjuder användandet av minoritetsspråken i riksdagen. Lundström blev inte omvald i höstas, så nu driver Liselott Hagberg frågan vidare.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Mer fasta bidrag från kulturrådet

Kulturrådet överväger att förändra kriterierna för anslagen till minoritetskultur så att vissa minoritetsinstitutioner får ett mer långsiktigt stöd. Målet är att att till exempel anslagen till sverigefinska Uusi teatteri och Finlandsinstitutets bibliotek ska garanteras på längre sikt. Permanentade institutioner ska inte behöva söka projektpengar varje år till sin löpande verksamhet, anser Heidi Pikkarainen, handläggare i minoritetsfrågor på Kulturrådet. Kulturrådet fördelar årligen cirka nio miljoner kronor till de nationella minoriteternas kultur.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Skriftlig fråga om skolböckernas Finlandsbild

Finländske riksdagsledamoten Raija Vahasalo har lämnat en skriftlig fråga om den Finlandsbild som förmedlas i svenska skolböcker till den svenska regeringen. Vahasalo, som är ledamot i den finska delegationen i nordiska rådet, vill veta vilka åtgärder regeringen tar till för att rätta den bild som förmedlas av Finland, finländare och sverigefinnar. Hon anser att en del av böckerna innehåller snarast rasistiska kommentarer. Hon beklagar också att böckerna överlag innehåller så lite om finländare.
(SR Sisuradio/Pasi Myöhänen)

--

Gemensamt undervisningsmaterial i Norden

De nordiska skolstyrelserna vill att eleverna i de nordiska länderna lär känna sina grannländer bättre. I Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island är man oroliga över att det nordiska perspektivet och de nordiska grannarna glöms bort i skolböckerna. Därför ska de nordiska skolstyrelserna nu starta ett samarbetsprojekt, vars mål är att utveckla utbildningsmaterial om Norden som kan användas av alla skolor i Norden. Det konkreta planeringsarbetet kommer att påbörjas under våren.
(SR Sisuradio/Katri Nisula)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.