Nais- ja maahanmuuttajayrittäjät eivät saa tarpeeksi tukea

Valtiontalouden tarkastusvirasto, Riksrevisionen, moittii hallitusta ja viranomaisia siitä, etteivät ne ole osoittaneet riittävän selvästi yrittäjyystukea naisille ja ulkomaalaistaustaisille. Elinkeinoelämän kehitysvirasto Nutek suorastaan hylkii naisia ja maahanmuuttajayrittäjiä omissa tukiohjelmissaan, sanoo Riksrevisionen. Elina Lehtimäki on yksi kohderyhmän yrittäjistä, joka on kokenut avustusviidakon hankalana.

Elinkeinoelämän tukijärjestö Almi, Elinkeinoelämän kehitysvirasto Nutek ja työmarkkinavirasto tukivat yrittäjiä viime vuonna yli kahdella miljardilla kruunulla.

Naiset ja ulkomaalaistaustaiset yrittäjät saivat elinkeinoelämän tukijärjestö Almin reilun miljardin kruunun lainoista yhden neljästoistaosan.

Valtion rahainkäyttöä valvova Valtiontalouden tarkastusvirasto, Riksrevisionen, toteaa maanantaisessa raportissaan, että hallituksen on syytä antaa nykyistä selkeämmät ohjeet viranomaisille, jotta uudet naisyrittäjät ja ulkomaalaistaustaiset yrittäjät osaisivat hakea valtion tukia ja lainoja.

SR Sisuradio/Kaarina Wallin
kaarina.wallin@sr.se