Ruotsinsuomalainen voi hakea hoitoa myös Suomesta

Euroopan Unionin vapaan liikkuvuuden perusteella Ruotsinsuomalainen voi hakeutua hoitoon myös Suomeen. Palveluiden vapaa liikkuvuus on yksi keskeisistä Euroopan Unionin oikeuksista, jota sovelletaan nyt myös sairaanhoitoon. Oikeustieteen tohtori Eva Edwardsson pitää ruotsinsuomalaisten oikeuksia kahden EU-maan välisenä itsestäänselvyytenä.

Uppsalan yliopiston oikeustieteen lehtori Eva Edwardsson tähdentää, että Ruotsissa asuva potilas voi vapaasti valita hoidon Suomessa.

Jos henkilö hakeutuu tavalliseen lääkäriin, Ruotsin vakuutuskassa korvaa hoidosta aiheutuvat kulut, kuten kulut korvattaisiin Ruotsissakin.

Jos lääkärissäkäynti aiheuttaa kuluja, jotka henkilö joutuu itse maksamaan, niin hän voi lähettää kuittinsa vakuutuskassaan jälkikäteen.

Ruotsi ei vielä toistaiseksi vaadi ennakkoanomusta toisessa EU-maassa järjestettävään hoitoon.

Oikeustieteen tohtori Eva Edwardsson osoittaa vastikään julkistetussa raportissaan, että sairaanhoito kuuluu vapaasti liikkuvien palveluiden piiriin.

Ruotsi suunnittelee tiukentavansa määräyksiä sairaanhoidon suhteen, mutta toistaiseksi ei sairasvakuutuskassa vaadi etukäteislupaa toisen EU-maan sairaanhoitoon.

Eva Edwardsson pitää ruotsinsuomalaisten halua matkustaa Suomeen hoitoa saamaan merkkinä siitä, että jotakin puuttuu Ruotsin sairaanhoidosta.

SR Sisuradio/Kaarina Wallin
kaarina.wallin@sr.se