Äidinkielen säännöt muuttuvat - nykysääntöjäkään ei tunneta

Kunnat noudattavat huonosti vähemmistölasten oikeutta äidinkielen opetukseen. Hallitus valmistelee parhaillaan ruotsinsuomalaisten oppilaiden äidinkielenopetusta koskevien sääntöjen vahvistamista.
Ruotsinsuomalaisille ja juutalaislapsille halutaan taata äidinkielen opetus koulussa, vaikka se ei ole jokapäiväinen seurustelukieli kotona.

Saamelaisia, tornionlaaksolaisia ja romanioppilaita tämä jo koskee, mutta sääntö ei oikein toimi käytännössä.

Liselotte Wajstedtin poika käy Storkyrko-koulua Tukholman vanhassa kaupungissa. Kun Wajstedt tiedusteli pojalleen saamen kielen äidinkielenopetusta, sai hän vastaukseksi, ettei hänen pojallaan ollut siiheen oikeutta, koska saame ei ole elävä kieli heidän kotonaan. Äidinkielenopetusta ohjailevasta peruskouluasetuksesta saamelaisilta, tornionlaaksolaisilta ja romaneilta vaatimus päivittäisestä seurustelukielestä on kuitenkin jo poistettu. Päätöksestä Wajstedtille ilmoittanut opettaja sanoi tarkistaneensa asian koulun rehtorilta. Rehtori Kristina Jansson kiistää kuitenkin kuulleensa tapauksesta ja sanoo, että kyseessä täytyy olla väärinkäsitys tai että juuri vähemmistöjä koskevia äidinkielen sääntöjä ei tunneta tarpeeksi hyvin.

SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari
kaisa.vuonokari@sr.se