Ministeri myöntää vähemmistökielipuutteet

Vähemmistöministeri Nyamko Sabuni myöntää, että Ruotsi ei noudata Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimusta. Ruotsi on juuri jättänyt neuvostolle raportin siitä, miten se yrittää vastata neuvoston Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa koskeviin moitteisiin. Ministeri Sabuni tunnustaa kuitenkin, että raporttiin kirjatut toimenpiteet eivät riitä täyttämään Ruotsin velvotteita vähemmistökieliään kohtaan.

Vähemmistöministeri Nyamko Sabuni myöntää siis, ettei Ruotsi ole vielä korjannut niitä vähemmistöpolitiikkaansa koskevia puutteita, joista se sai viime syksynä Euroopan neuvostolta mittavaa arvostelua. Neuvosto kehotti Ruotsia muun muassa ryhtymään voimakkaisiin toimiin vähemmistökielten ja vähemmistökielisen opetuksen kohentamiseksi.

Hallituksen juuri neuvostelle jättämässä vastauksessa luotellaan erinäisiä selvityksiä ja projekteja, joita Ruotsi on käynnistänyt vähemmistökieltensä hyväksi.

Hallitus toteaa kuitenkin raportissaan olevansa tietoinen vähemmistöpolitiikkansa puutteista, muun muassa siitä, etteivät kunnat, koulut ja vanhemmat tunne esimerkiksi vähemmistökielten äidinkielenopetusta koskevia sääntöjä.

Hallitus on myös sisällyttänyt raporttiinsa yhteenvedon vähemmistöjen edustajien hallitukselle suuntaamasta arvostelusta, jossa päällimmäisenä nousee juuri puutteet vähemmistökielten ja vähemmistökielisen koulutuksen osalta. Vähemmistöministeri Sabunin mielestä tekemistä löytyy monelta muultakin alalta ennen kuin hallitus voi kerskua täyttävänsä vähemmistökielisopimuksen vaateet.

SR Sisuradio/Stig Karlström
stig.karlstrom@sr.se
SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari
kaisa.vuonokari@sr.se