Vähemmistökysymykset sivussa Moderaattien puoluekokouksesta

Hallituspuolue moderaattien puoluekokous alkaa torstaina Gävlessä. Nelipäiväisen kokouksen aikana käsitellään tavanomaisten ehdotusten ja aloitteiden lisäksi myös puolueen uusi toimintasuunnitelma. Yhdestäkään asiakirjasta ei löydy mitään kansallisista vähemmistöistä, ruotsinsuomalaisista nyt puhumattakaan.

Kun moderaatit kokoontuvat nyt viikonloppuna nelipäiväiseen puoluekokoukseensa Gävlessä, on pakolaisten ja kansallisten vähemmistöjen asiat todella nopeasti käsitelty. Puoluekokoukselle tehdyistä aloitteista tai ehdotuksista yksikään ei koske näitä asioita.

Sen sijaan siirtolaisuudesta löytyy tekstiä puolueen uudesta toimintasuunnitelmasta, jossa muistutetaan työvoimasiirtolaisuuden myönteisistä puolista. Puolue muistuttaa kuinka Ruotsilla on edessään väestöpoliittinen haaste, jolloin työvoimasiirtolaisuus on motivoitua niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Toimintasuunnitelma kuitenkin alleviivaa perusperiaatteen olevan, että työn tekoa varten maahan muuttavien täytyy tehdä työtä ja täyttää velvollisuutensa, koska kenelläkään ei ole oikeutta vaatia maata elättämään itseään jos tarve varsinaisesta suojelusta puuttuu - eli työvoimasiirtolaisuus ei ole sama kuin turvapaikan hakeminen.

Moderaatit haluavat parantaa siirtolaisten integroitumista työmarkkinoille, kehittää ja parantaa ruotsinkielen opetusta. Maahanmuuttajat pääsevät nopeammin kiinni työelämään, jos he voivat oppipoikajärjestelmän tuella perehtyä työhön ja opetella kieltä samanaikaisesti.

Myös pakolaisten tulisi päästä työhön niin pian kuin on mahdollista. Jos pakolainen on saanut kielteisen päätöksen turvapaikka-anomukseensa, pitää hänen saada tilapäinen oleskelulupa työntekoa varten ilman että hänen täytyy matkustaa takaisin kotimaahansa, ehdottavat uudet moderaatit.

SR Sisuradio/Marjaana Kytö
marjaana.kyto@sr.se