Sisunyheter på svenska vecka 44

Ämnen den här veckan:

  • Sveriges kommuner mörkar nationella minoriteter
  • Ole Norrback leder forum om gränshinder inom Norden
  • Krigsbarn lider av depression
  • Kommunalt samarbete mellan Pajala och Kolari
  • Sverigefinländarna får egen flagga
  • Finlandssvenska österbottningar lever längre
  • Doktorsavhandling om Muminböckerna

Sveriges kommuner mörkar nationella minoriteter

Många kommuner i Sverige tiger om de kommuninvånare som tillhör de nationella minoriteterna. Sisuradio har tillsammans med Sameradio gjort en riksomfattande utredning om vilken information kommunerna ger till de invånare som hör till någon nationell minoriteter. Den visar att en tredjedel av kommunerna försummar sin informationsplikt.

Många kommuner säger sig dessutom helt sakna invånare som tillhör någon nationell minoritet, bland dem t.ex. Smedjebacka, Håbo, Köping och Oxelösund. Alla dessa är kommuner med ett stort antal sverigefinnar.

Av tillfrågade kommuner svarade över 60 % på utredarnas frågor.

Minister Nyamko Sabuni medger brister i informationen till kommuninvånarna i frågor som berör de nationella minoriteternas rättigheter till undervisning i modersmålet, och lovar förbättring.

SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark, Kaisa Vuonokari och SR Saameradio/Anna Sunna

Ole Norrback leder forum om gränshinder inom Norden

Ambassadör Ole Norrback från Finland leder nytt forum om gränshinder. Det var de nordiska stadsministrarna som under sitt möte i Oslo beslöt om bildandet av ett sådant forum. Avsikten är att varje år granska ett antal hinder och försöka åtgärda dem. Dessutom ska forumet följa upp att inga nya gränshinder uppstår när nationella lagar stiftas. Forumet ska årligen lämna en rapport över situationen till statsministrarna och också regelbundet rapportera till samarbetsministrarna. Norrback ska leda forumet tillsammans med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrimsson.

Nordiska Rådets informationsavd.

Krigsbarn lider av depression

Krigsbarn lider oftare än andra av depression. Detta framkom i en nyligen publicerad finsk utredning. Utredningen stöder teorin om att upplevelser i barndomen har långtgående effekter i vuxen ålder. Utredningen har gjorts av en grupp forskare vid Helsingfors universitet. Forskarna har studerat 1700 personer, födda i Helsingfors mellan åren 1934 och 1944. Forskarna har dock inte kunnat konstaterat skillnader mellan de krigsbarn som evakuerades utanför Finland och de som vistades hos släktingar inom Finland.

SR Sisuradio/Katri Nisula

Historiskt möte mellan Pajala kommun i Sverige och Kolari kommun i Finland. I veckan sammanträdde kommunfullmäktige från båda kommuner för första gången tillsammans för att inleda ett ekonomiskt samarbete. En stor utmaning för båda kommuner är de nya järnmalmsfyndigheterna. Brytning av järnmalm kommer att skapa över 2000 nya arbetsplatser i området. Det sammanlagda invånarantalet i kommunerna är drygt 10 000 personer.

SR Sisuradio/Stig Karlstöm

Sverigefinländarna får egen flagga

En egen flagga för sverigefinländare har sett dagens ljus. Göteborgsfödda Andreas Jonsson har skissat fram en flagga med Finlands blåvita flagga som utgångspunkt. Flaggan har utökats med en gul rand kring det blåa korset. En bild av flaggan finns på SR Sisuradios hemsida. Sveriges övriga nationella minoriteter samer, romer och tornedalingar har redan börjat använda en egen flagga som symbol för sin identitet. De sverigefinska föreningarna har ännu inte tagit ställning till den nya flaggan.

SR Sisuradio/Erik Regnström

Finlandssvenska österbottningar lever längre

Svenskspråkiga österbottningar lever längre än befolkningen i övrigt. Detta konstaterar hjärnforskaren Markku Hyyppä i sin bok ”Elinvoimaa yhteistyöstä” - ”Livskraft ur gemenskap” som nu har översatts till svenska och ges ut i Sverige av förlaget Studentlitteratur. I boken framkommer att svenskspråkiga österbottningar lever längre än finskspråkiga på samma ort, och även i andra delar av Finland. Orsaken till detta är enligt Hyyppä de svenskspråkiga österbottningarnas sociala kapital som skapas av sociala och kulturella aktiviteter. Det aktiva finlandssvenska föreningslivet skulle således enligt författaren och hjärnforskaren Markku Hyyppä vara hemligheten till ett långt liv.

SR Sisuradio/Leena Häyrynen

Doktorsavhandling om Muminböckerna

Sex år efter Tove Janssons död kommer nu den första finländska doktorsavhandlingen om muminböckerna. Avhandlingen är skriven på finska. Doktoranden Sirke Happonen granskar muminböckerna som helheter, det vill säga både som text, bild och rörelse. Disputationen vid Helsingfors universitet

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".