Harvalla kunnalla vähemmistöohjelma

Vain murto-osalla Ruotsin kunnista on vähemmistöpoliittinen ohjelma, ilmenee hallituksen kunnille tekemästä kyselylomakkeesta.

Kiirunan kunta on yksi niistä, joilta vähemmistöohjelma puuttuu.

- Kunta on tähän asti tehnyt vähemmistökysymysten parissa töitä muulla tavalla, sanoo kunnan vähemmistöpolitiikasta vastaava virkamies Jan Klein.

Kiiruna on yksi niistä pohjoisen hallintoaluekunnista, joissa suomella, saamella ja meänkielellä on laissa säädetty erityisasema. Vähemmistöpoliittista ohjelmaa kunnalla ei kuitenkaan vielä ole. Sama tilanne on esimerkiksi Pajalassa. Eivätkä Pajala ja Kiiruna ole tässä sarjassa yksin. Hallituksen kunnille tekemä kyselylomake osoittaa, että on lähes yhtä helppo löytää neula heinäsuovasta kuin Ruotsin kartalta kunta, jolla on vähemmistöohjelma: Kahdesta sadasta yhdeksästäkymmenestä kunnasta 290 vain kuusi ilmoittaa, että kunnalla on tällainen asiakirja. Tähän joukkoon eivät myöskään kuulu vähemmistötaivaalla muuten kirkkaasti loistavat tähdet kuten Ruotsinsuomalaisten epäviralliseksi pääkaupungiksi kutsuttu Eskilstuna.

Yhdeksän kuntaa kertoo hallituksen kyselyssä, että ohjelmaa ollaan parasta aikaa laatimassa. Usealla paikkakunnalla prosessi on kuitenkin venähtänyt tai jymähtänyt kokonaan kuten pääkaupunki Tukholmassa. Kiirunassa vähemmistökysymyksistä vastavaa virkamies Jan Klein uskoo, että poliittisen ohjelman laatiminen on vaikeaa ennen kuin vähemmistökysymyksiä on käsitelty muilla tasoilla.

SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari
kaisa.vuonokari@sr.se