Kulttuurirahaston vähemmistö- tuki tulee tammikuussa

Kulttuurineuvoston vähemmistötukea on tänä vuonna haettu lähes 13 miljoonan kruunun edestä.

Jaossa on aikaisempien vuosien tapaan kahdeksan miljoonaa kruunua.

Eri vähemmistökieliryhmiltä hakemuksia on tullut melko tasaisesti.

Jotkut tuet ovat vakiintumassa parin vuoden jälkeen. Ruotsinsuomalainen Uusi teatteri on useamman vuoden saanut kaksi miljoonaa kruunua, Tornionlaakson teatteri saman verran. Suomeninstituutille on varattu miljoona kruunua ja Romanien kulttuurikeskuksille on annettu saman verran. Kulttuurineuvosto ei kuitenkaan voi taata kenellekään rahoitusta vuodesta toiseen.

Kulttuurineuvoston kahdeksasta vähemmistömiljoonasta kuusi on viime vuosina mennyt samoille tahoille. ”Vapaasti” jaettavaa rahaa on siis vajaat kaksi miljoonaa.

Vuonna 2007 vähemmistökakkua jaettiin edellisiä vuosia suurempiin paloihin, eli rahaa myönnettiin runsaasti, mutta harvemmille.

Kulttuurineuvosto priorisoi hakemuksia, jotka vahvistavat kansallisten vähemmistöjen kieltä tai kulttuuria pitkällä tähtäimellä.

Monet kansallisten vähemmistöjen instituutiot - kuten Uusi teatteri ja Romanien kulttuurikeskukset Tukholmassa ja Malmössä - hakevat neuvostolta vuosittain projektitukea, vaikka tuki käytetään jatkuvaan toimintaan.

Lisäksi hallitus on erityisesti määrännyt tuettavaksi ruotsinsuomalaisen ja meänkielisen teatterin sekä Suomeninstituutin kirjaston. Liikkumavara on siis vähentynyt.

Kulttuurineuvoston vähemmistövirkailija Heli Hirsch ei pelkää että kulttuurineuvoston tuet siitä huolimatta sementoituvat, vaan jättää oven auki Ruotsin vähemmistökulttuuria uudistaville kilpaileville hankkeille.

Kun vähemmistörahoja ei riitä kaikille hakijoille, on syytä muistaa että kansalliset vähemmistöt voivat hakea tukea myös muilta tahoilta, ei vain vähemmistöpotista, sanoo Heli Hirsch.

Kulttuurineuvosto harkitsee edelleen kansallisten vähemmistöjen referenssiryhmän tukianomusten käsittelemiseksi, sanoo vähemmistövirkailija Heli Hirsch.

Kulttuurineuvoston vähemmistörahojen saajat selviävät myöhemmin tammikuussa.

SR Sisuradio/Niki Bergman
niki.bergman@sr.se