Tiistai 15.1.

- Hallstavikin paperitehdas, Norrtäljen pohjoispuolella, aikoo irtisanoa miltei kolmenneksen tehtaan 900 työntekijästä. Tehtaan kannattavuus on heikentynyt, sillä raakapuun ja energian hinnat ovat nousseet.
Tehtaan johto ei vielä ole toteuttanut irtisanomisia ja monen työntekijän tulevaisuus on epävarma 

- Hallstavikin paperitehtaan johtaja Hannela Arvonen täsmentää, että tuotantoa on tehostettava ja aikomuksena on rakentaa uusi paperikone entisen tilalle.
Irtisanomisilta ei vältytä, mutta Hannele Arvosen mukaan yhtiö tukee työntekijöitä ja kriisiryhmä perustetaan, jotta henkisiltä ja fyysisiltä taparturmilta vältyttäisiin.
Hallstavikin paperitehtaan johtaja Hannele Arvonen on viikon vieras.

Juontajana Virpi Inkeri.