Sisu-nyheter på svenska vecka 8: Minoriteter har sämre hälsa än snittet

Ämnen den här veckan:
Minister stöder användning av minoritetsspråk. Minoriteter har sämre hälsa än snittet. Minister svarar om minoriteters hälsa. Lainio föreslås som professor i Stockholm. Pajala första trespråkiga kommunen.

Minister stöder användning av minoritetsspråk

Cristina Husmark Pehrsson, nordisk samarbetsminister, stöder användandet av Sveriges minoritetsspråk i skrift och tal både privat och publikt. Så svarade Cristina Husmark Pehrsson på den skriftliga fråga som Nordiska rådets finska ledamot, riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta ställt ministern. Maarit Feldt-Ranta ställde sin fråga efter att Uppsala kommun förbjudit två finska medarbetare att använda sitt modersmål i arbetsplatsens allmänna utrymmen. Ministern hänvisar i sitt svar till Europarådets överenskommelse som Sverige undertecknat och stöder alltså användandet av minoritetsspråken i praktiken.
(SR Sisuradio/Taneli Männikkö)

--

Minoriteter har sämre hälsa än snittet

På samernas nationaldag lovade regeringen kartlägga alla de fem nationella minoriteternas hälsa. Dessutom ska regeringen föreslå åtgärder för att förbättra minoriteternas hälsa. Ulrik Lindgren på socialstyrelsen förbereder utredningsförslaget. Han konstaterar att de olika minoriteterna har gemensamma hälsodrag, men också särskilda behov. Regeringen bör anta utredningsförslaget i mitten på mars, för att det ska kunna behandlas under våren. När det antagits går själva utredningsuppgiften till Folkhälsoinstitutet.
(SR Sisuradio/Marjaana Kytö)

--

Minister svarar om minoriteters hälsa

Folkhälsominister Maria Larsson anser att kartläggningen om de nationella minoriteternas hälsa även ska beakta skillnader mellan kvinnor och män. Maria Larsson svarade på en skriftlig fråga från riksdagsledamot Carina Hägg (s), som undrade om kartläggningen även beaktar våld mot kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna. Larsson konstaterar i sitt svar att resultaten för kvinnor och män behandlas separat när det finns fog för det, vilket hon anser att det gör i den här undersökningen.
(SR Sisuradio/Marjaana Kytö)

--

Lainio föreslås som professor i Stockholm

Jarmo Lainio föreslås som ny professor i finska vid Stockholms universitet. Lainio är nu professor vid Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola. Tillsättningsprocessen som startade redan hösten 2006 har varit utdragen på grund av oenighet i den sakkunniggrupp som skulle utvärdera de sökandes meriter. Nu har nämnden som ansvarar för tillsättningen av professorer vid Stockholms universitet föreslagit Lainio. Det slutliga beslutet fattas av universitetets rektor.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Pajala första trespråkiga kommunen

På måndagen hölls för första gången ett kommunalt sammanträde på minoritetsspråk då kommunfullmäktige i Pajala hölls på tornedalsfinska, meänkieli. Men det skulle ha varit omöjligt för 40 år sedan. Minoritetsspråkens höjda status och internationaliseringen kan vara bidragande orsaker till att det nu är möjligt att hålla kommunala sammansträden på minoritetsspråk, säger Lars Elenius, docent i historia vid Luleå tekniska universitet, som ser måndagens fullmäktige som en historisk händelse.
(SR Sisuradio/Bertil Isaksson)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se