Äidinkielenopetus

Muillakin vähemmistökielillä vaikeuksia löytää opettajia

Myös muiden kansallisten vähemmistökielten kuin suomen äidinkielenopetuksessa on suuria ongelmia, osoittaa Sisuradion tekemä kuntakysely.

Boråsissa asuva, entisestä Jugoslaviasta kotoisin oleva Jasko Ramanadovic on hakenut äidinkielenopetusta kuudelle lapselleen, mutta turhaan.

Jasko Ramanadovic pelkää, että kun lapset eivät osaa kunnolla äidinkieltään romania, myös muiden aineiden oppiminen ruotsin kielellä kangertelee. Hänen kotikunnassaan Boråsissa ei ole pystytty järjestämään romanin opetusta, koska opettajaa ei ole löytynyt.

Juuri romani chib on vähemmistökielistä se, jonka äidinkielenopetuksessa on suurimpia ongelmia. Kaikkiaan 50:ssä Ruotsin kunnassa on viimeisten kahden vuoden aikana ollut vaikeuksia löytää romanin kielen opettajia, ja suurimmassa osassa tapauksista opettajapula on johtanut opetuksen peruuntumiseen.

Saamen kielessäkin opetusta on jouduttu perumaan opettajapulan takia 12 eri kunnassa, ja ongelmia on ollut vielä useammassa. Myös jiddischin ja meänkielen opetus on kärsinut opettajapulasta.

Meänkielen osalta suurin ongelma on kuitenkin edelleen tiedotuksen puute. Sjöparkin koulun yhdeksäsluokkalaiset Tobias ja Jeremy olisivat halunneet äidinkielenopetusta, mutta eivät tienneet että heillä on siihen oikeus.

SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark, Bertil Isaksson, Sofia Boo
tiina.laitila@sr.se