Sisu-nyheter på svenska vecka 15: Nyamko Sabuni förstår minoritetsoro

Ämnen den här veckan:
Minoritetsminister Nyamko Sabuni förstår minoritetsoro. Maria Leissner vill återinföra utbildning för modersmålslärare. Sabuni ska lösa lärarbristen. Paragraf om åldringsvård tvingar inte kommuner. Finland förnyar återflyttarbeskattning. Regeringen Vanhanen får knappt godkänt.

Sabuni förstår minoritetsoro

Minoritetsminister Nyamko Sabuni förstår den oro sverigefinnarna känner inför de föreslagna nya minoritetsrättigheterna. Sverigefinländarnas delegation har uttryck oro över att förslaget från utredaren Bertil Bengtsson lämnar minoriteterna i händerna på kommunerna. Minister Nyamko Sabuni skulle i nuläget inte förlita sig på kommunerna.

Utredaren Bertil Bengtsson föreslår inte en utvidgning av det finska förvaltningsområdet i norr till Mälardalen, som tidigare föreslagits av riksdagsledamoten Paavo Vallius i utredningen ”Rätten till mitt språk”. I det finska och samiska förvaltningsområdet har de som talar språken rätt till förskola och åldringsvård på språket. Minister Nyamko Sabuni medger att förvaltningsområdet ger ett starkare skydd, men säger att valet ligger mellan starkt skydd åt vissa eller svagare skydd åt alla.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Leissner vill återinföra utbildning för modersmålslärare

För att garantera tillgången till undervisning på minoritetsspråken i framtiden är det nödvändigt att även garantera utbildningen av nya lärare. Därför bör staten bära sitt ansvar för att utbilda nya modersmålslärare i minoritetsspråken, säger Maria Leissner, ordförande för delegationen för romska frågor.

Men staten bär inte sitt ansvar för att garantera Sveriges nationella minoriteter möjligheten till modersmålsundervisning i skolan och utbildningen av lärare. Det har Europarådet upprepade gånger kritiserat Sverige för. Enligt en kartläggning som Sveriges radio gjort bland kommunerna är särskilt rekryteringen av modersmålslärare i romani en utmaning för kommunerna. Problemet är att lärarna krävs på en utbildning som inte finns, säger Maria Leissner.

Delegationen för romska frågor, som tillsatts av regeringen, ska nu bland annat utreda hur man kan täppa till kryphålet i minoritetslagen, dvs. hur ska staten kunna garantera rätten till modersmålsundervisning i minoritetsspråken om den inte bär ansvar för utbildningen av lärare. Delegationens ordförande Maria Leissner är inte främmande för att återinföra hemspråksutbildningen för lärare.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Sabuni ska lösa lärarbristen

Regeringen söker lösningar till bristen på minoritetsspråkslärare, lovar minoritetsminister Nyamko Sabuni. Hon lovar dock inte uppfylla kravet från Maria Leissner om att återinföra hemspråkslärarutbildningen som lades ner i slutet på 1980-talet. Någon tidsfrist för att lösa lärarbristen i minoritetsspråken vill Nyamko Sabuni inte lämna i det här skedet.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Paragraf om åldringsvård tvingar inte kommuner

Rätten till finskspråkig åldringsvård kan skrivas in i socialtjänstlagen, föreslår regeringens utredare Bertil Bengtsson. Lagen skulle dock inte vara tvingande, utan lagförslaget lämnar öppet för kommunerna att avgöra om det finns behov av åldringsvård på det egna språket. På sverigefinländarnas riksförbund är man inte nöjda med förslaget, som lämnar mycket av makten hos kommunerna, säger Helena Kivisaari på riksförbundet. Hon har ett motförslag till regeringen: en vårdutbildning delvis på finska för andra generationens sverigefinnar som med lite stöd också kan arbeta på finska.

År 2007 fanns det uppskattningsvis 50 000 finsktalande personer över 65 år i Sverige. I hela Sverige fanns förra året cirka 300 äldreboendeplatser för finskspråkiga. Regeringen ska lägga fram sin minoritetspolitiska proposition i slutet av året eller i början av nästa år.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Finland förnyar återflyttarbeskattning

Finland ska förnya skattesystemet för pensionärer som återvänder till Finland. Föreningen Norden varnar nu för att det innebär högre skatt för pensionärerna. Det nya systemet gäller nya återflyttare fr.o.n. april i år. Det nya sättet att beräkna skatten kommer, om det godkänns, att höja skatten något för ett stort antal återflyttare som beräknas komma under kommande år. Förslaget diskuteras i riksdagen under 2008.
(SR Sisuradio/Katri Nisula, Helsingfors)

--

Regeringen Vanhanen får knappt godkänt

I Finland får statsminister Matti Vanhanens andra regering dåligt betyg av finlandssvenskarna när det gäller att bevaka de svenska intressena. Regeringen får betyget 5,9 på den finländska skolskalan, som går från fyra till tio, rapporterade TT i veckan.

Inte heller de finlandssvenska intressebevakarna, till exempel Folktinget och finlandssvenska politiker, klarar sig så bra. De får vitsordet 6,5, visar opinionsmätningen, som beställts av svenska Yle. Svenska folkpartiet får dock ett gott betyg, 8, medan socialdemokraterna är tvåa med 6,3. Kristdemokraterna fick 6, De gröna 5,9, Vänsterförbundet 5,6, konservativa Samlingspartiet 5,5 och Centern 5,4.

Tidigare har finlandssvenskarna känt sig trygga, men nu anser man att det är mycket ”snack” och få konkreta åtgärder när den svenska servicen ska tryggas. Hela 85 procent vill göra svenskan obligatorisk i studentexamen igen, och över hälften av de tillfrågade tror att målet är realistiskt.
(SR Sisuradio)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista