Ulkosuomalaiset tähtäävät Ruotsin vaaleihin

Ulkosuomalaisten yhdistys päätti torstai-iltaisessa kokouksessaan toimintansa jatkamisesta. Keskustelun alla on myös EMU-äänestyksessä vaikuttaminen.
Yhdistys tekee tämän kevään aikana muutosehdotuksen Suomen vaalilakiin ulkosuomalaisten äänestämisen helpottamiseksi. Ehdotuksessa vaaditaan mahdollisuutta posti- ja internet-äänestykseen. Tulevaisuudessa tulee myös ajankohtaiseksi yhdistyksen jäsenien Ruotsin politiikkaan vaikuttaminen kunnallisella tai valtakunnallisella tasolla. Sisu-radion toimittaja Soili Huokuna on haastatellut ulkosuomalaisten yhdistyksen tiedottajaa Ari Kouvosta.