Sisu-nyheter på svenska vecka 19: Lärarutbildningarna ska utredas

Ämnen den här veckan:
Kulturfonden delade ut årliga stöd till finlandssvenska projekt - också i Sverige. Regeringsutredare: Rätten till förskola på minoritetsspråk bör gälla hela Sverige. Lärarutbildningarna ska utredas. Sverigefinländarna gräver ner sig i svensk mylla. Bråttom med medborgarskapsanmälan.

Kulturfonden-stöd också till Sverige

Svenska kulturfonden delade på lördagen ut årets kulturpriser och stöd till finlandssvensk kultur inte bara i Finland utan också på andra håll i världen. I år delade kulturfonden ut två stora kulturpris, ett till komikern André Wickström och till keramikern Karin Widnäs. Eftersom kulturfonden firar sitt 100-års jubileum i år delar den ut en rekordsumma pengar, drygt 15 miljoner euro, 15 miljoner euro, över 140 miljoner svenska kronor bara till finlandssvensk kultur.

Bland projekten som får stöd här i Sverige finns bland annat ett projektstöd till sverigefinländarnas arkiv för att upprätta en databas för finlandssvenskar i Sverige.

Finlandsinstitutet i Stockholm får 5000 euro för finlandssvensk kultuverksamhet.

Kulturfonden delar också ut ett antal arbetsstipendier till finlandssvenska konstnärer verksamma inom olika områden. Bland stipendiaterna finns bland annat författaren och Finlandia-pristagaren Kjell Westö ja folkmusikern Jenny Wilhelms från Gjallarhorn. Tre av stipendierna gick till konstnärer verksamma i Sverige, en inom filmkonst, en inom musik och en inom skönlitteratur.

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige Fris har dels fått verksamhetsstöd, dels projektstöd. Projektstödet ges till verksamhet i medlemsföreningarna på villkor att dessa erhåller bidrag. Verksamhetsbidraget ges till Fris på villkor att ingen ny tidning grundas.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

– 

Regeringsutredare: Rätten till förskola
på minoritetsspråk bör gälla hela Sverige

Regeringsutredaren Bertil Bengtsson föreslår att rätten till förskola på finska och samiska ska gälla i hela Sverige.Utredaren själv anser att förslaget om förskolan är det viktigaste i den utredning han lämnat till regeringen. Bertil Bengtssons utredning innehåller flera förslag om rätten att använda finska i kontakter med myndigheter. För finskans fortsatta överlevnad i Sverige anser han dock att rätten till finskspråkig förskola är viktigast. Förslaget får stöd från föräldrar som hämtade barnen på det finska dagiset på Södermalm i Stockholm.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Lärarutbildningarna ska utredas

Regeringen har gett den kommitté som utreder lärarutbildningen i Sverige i uppdrag att även finna lösningar på bristen på modersmålslärare för minoritetsspråken. Förhoppningen är att kunna garantera att alla elever som vill ha modersmålsundervisning i minoritetsspråken också ska ha tillgång till det, säger utredningssekreteraren Anton Ridderstad.

I nästan var fjärde kommun har elever under de senaste två åren blivit utan modersmålsundervisning i ett eller flera av minoritetsspråken, visar den kartläggning som SR Sisuradio gjorde i kommunerna i februari. Minoritetsspråkens överlevnad kan vara hotad om inte problemet löses inom kort, anser regeringen och ger därför tilläggsdirektiv till utredningskommittén. Kommittén ska fundera både på formen för lärarutbildning för minoritetsspråken och hur utbildningen ska göras attraktiv för studerande. Förslag ska utarbetas i samråd med minoriteternas representater samt universitet och högskolor som erbjuder undervisning i språken. Utredningen om lärarutbildningen ska vara klar i november.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Sverigefinländarna gräver ner sig - i Sverige

Allt fler sverigefinländare väljer gravplats i Sverige snarare än i Finland. Det konstaterar Mirjaliisa Lukkarinen Kvist i ett nytt forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Mirjaliisa Lukkarinen Kvist intervjuade sverigefinländare för sin avhandling och säger att informanterna gärna väljer gravplats på den nya hemorten eftersom de som tar hand om graven finns på den nya orten, inte på hemorten i Finland, dit rötterna med tiden tunnats ut.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Bråttom med medborgarskapsanmälan

Snart är tiden slut för att ansöka om att återfå sitt finska medborgarskap. Tidigare finska medborgare kan genom en anmälan få tillbaka ett förlorat finskt medborgarskap, men bara till slutet på maj. Då går den femåriga tidsfristen som Finland satt ut. Eftersom den sista maj är en lördag har dock migrationsverket förlängt ansökningstiden till måndagen efter, den andra juni.
(SR Sisuradio/Marjaana Kytö)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.