Sisu-nyheter på svenska vecka 22: Sverigefinländares betydelse lyfts fram

Ämnen den här veckan:
Sverigefinländares betydelse för Sverige lyfts fram. Björklund: Lärarutredningen kan försämra för finskan. Finska åldringsvården framåt med små steg. Äldreboendedelegationen lovar inkludera sverigefinnar. Ändrat presstöd ska gynna minoritetstidningar. SR Sisuradio åter till P6 i Stockholm.

Sverigefinländares betydelse för Sverige lyfts fram

Sverigefinländarnas betydelse för det svenska samhället från skogsfinnarna till idag ska lyftas fram i ett nytt projekt. Sveriges och Finlands kommittér för märkesåret 1809 diskuterade projektet under ett möte i Stockholm. Projektet är ännu i planeringsstadiet, men det ska genomföras i samarbete mellan länderna, säger Risto Volanen, ordförande för den finska märkesårskommittén till SR Sisuradio. Under sommaren och hösten ska kommittéerna träffa sverigefinländarnas representanter och diskutera på vilket sätt sverigefinländarnas betydelse för Sverige bäst lyfts fram. Vad projektet ska utmynna i är inte heller klart, men Risto Volanen tror att kulturprogram, seminarier och eventuellt bokproduktion kunde vara aktuellt. Under Märkesåret 1809 nästa år uppmärksammas Sveriges och Finlands gemensamma historia och 200-års minnet av att länderna skildes åt.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Björklund oroar sig för finskan

Kraven på en åtstramning av lärarutbildningen kan försvåra bristen på modersmålslärare för finska ytterligare. Enligt SR Sisuradios utredning är det brist på modersmålslärare i många kommuner i Sverige. Utbildningsminister Jan Björklund är orolig för utveckligen och lovar utreda om vidare åtgärder är nödvändiga från regeringens sida.

Det tar åtta år att få en formell lärarbehörighet enligt utredarens förslag i den nya lärarutredningen. Om samma krav ställs på modersmålslärare för minoritetsspråken, kommer lärarbristen att förvärras. Trots det ser utbildningsminister Jan Björklund helst att kommunerna gör sitt bästa för att få behöriga lärare även där. Kommunerna har ansvaret för modersmålsutbildningen, inte staten, säger han. Lärarutredningen föreslår att endast behöriga lärare ska få fast tjänst. Skolans styrelse kan ge dispens för det formella behörighetskravet för ett år i taget.
(SR Sisuradio/Kaarina Wallin)

--

Finska åldringsvården framåt med små steg

I några svenska kommuner förbereds finskspråkiga åldringshem. Projekt är på gång åtminstone i Trollhättan, Uppsala och Sundsvall, visar SR Sisuradios kartläggning. Helt finskspråkig åldringsvård finns fortfarande tillgängligt endast i sju procent av Sveriges kommuner. För ett år sedan kartlagde SR Sisuradio den finskspråkiga åldringsvården i Sverige. Under året som gått har finskspråkiga avdelningar startats i några kommuner. Nu finns finskspråkiga åldringshem, avdelningar eller seniorboenden på 27 ställen i 22 kommuner. I ytterligare sju kommuner finns planer på att starta finska avdelningar. Sverigefinska riksförbundet SFRF uppskattar att ca 1500 platser skulle behövas. För närvarande finns ca 300 finska vårdplatser.

Helt finskspråkiga vårdavdelningar eller seniorboenden finns i följande kommuner: Borås, Botkyrka, Eskilstuna (även Torshälla), Fagersta, Gävle, Göteborg, Haaparanta, Huddinge, Hällefors, Köping, Lindesberg, Linköping, Motala, Nacka, Olofström, Skövde, Södertälje, Tukholma, Uddevalla, Värmdö, Västerås, Örebro.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark och Merja Laitinen)

--

Äldreboendedelegationen
lovar inkludera sverigefinnar

Situationen för äldre med annat modersmål än svenska utreds för närvarande i flera statliga utredningar. En av dem är Äldreboendedelegationen, som leds av riksdagsledamoten Barbro Westerholm. Hon lovar att delegationens slutbetänkande vid årsskiftet också ska inkludera de finsktalande.

Barbro Westerholm poängterar vikten av att vården på det egna språket fungerar rationellt och får kontinuitet. I dagsläget möts inte tillgång och efterfrågan. Barbro Westerholm själv stöder den minoritetspolitiska utredaren Bertil Bengtssons förslag om att skriva in rätten till åldringsvård på minoritetsspråken i socialtjänstlagen, men i delegationen har frågan inte diskuterats.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark/Merja Laitinen)

--

Ändrat presstöd ska gynna minoritetstidningar

Nya regler för presstödet ska gynna minoritetstidningar, föreslår regeringen. Presstödsutredningen har dragit ut på tiden, då regeringen utrett vilka av de svenska reglerna strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Nu har dock EU-kommissionen godkänt Finlands stöd till minoritetstidningarna med motiveringen att de värnar de små språken och gynnar mångfalden. Presstödet förändras vid årsskiftet, då upplagans minimigräns sänks till 1500 för presstöd, säger Erik Kristow, sakkunnig vid kulturdepartementet. Först efter detta tar regeringen ställning till särskilt stöd för att underlätta utgivningen av minoritetstidningar. Sverige är det enda nordiska landet som inte har särskilt stöd för minoritets- och invandrarmedier.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

SR Sisuradio åter till P6 i Stockholm

SR Sisuradios sändningar i P2 kommer att flyttas tillbaka till kanalen P6 i Stockholm. Beslutet fattades av Sveriges radios styrelse. Ledningen vill renodla P2 som musikkanal i Stockholms-området och P6 som kanal för sändningar på invandrar- och minoritetsspråk. De sändningar i SR Sisuradio som berörs av kanalbytet är morgonsändningen Huomenta Ruotsi, aktualitetssändningen Studio Sisu och underhållningsprogrammen och sporten i helgerna. P4-sändningarna fortsätter som tidigare i Stockholms-området.
(SR Sisuradio/Veli Raasakka)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista