Eskilstunan oma ruosu professoriksi

Mälarinlaakson Korkeakoulun suomenkielen ja -kulttuurin keskuksen professorin virkan täyttö alkaa olla ratkaistu asia. Suomenkielen ja -kulttuurin keskuksen toimintaa käynnistettiin perjantaina Eskilstunassa korokekeskustelujen ja muun ohjelman avulla aina iltaan saakka. Sisuradion saamat tiedot osoittavat, että keskuksen professoriksi nimitetään Eskilstunassa kasvanut dosentti Jarmo Lainio.
Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen epäviralliset avajaiset jatkuvat täällä Eskilstunassa muunmuassa paneelikeskustelulla uuden keskuksen roolista. Keskuksen professorin virkaan oli alunperin kaksi hakijaa kun se tuli hakuun viime syksynä: Göteborgin yliopiston kielentutkija Kaarlo Voionmaa ja Tukholman yliopistossa toiminut dosentti Jarmo Lainio. Voionmaa on kuitenkin vetänyt hakemuksensa pois kerrotaan Mälarinlaakson korkeakoulusta henkilöstövastaava Jan Rommedal. Jarmo Lainio on valmistellut keskuksen toimintaa sen jälkeen kun hankkeen alullepanija dosentti Pirjo Lahdenperä siirtyi Mälarinlaakson korkeakoulusta Södertörnin korkeakouluun. Korkeakoulu on hakenut asiantuntijalausunnot Jarmo Lainion pätevyydestä professorin virkaan Oulun yli-opiston professorilta Helena Sulkalalta ja Helsingin yli-opiston professorilta Jyrki Kalliokoskelta, jotka molemmat ovat todenneet Lainion päteväksi. Painavien lausuntojen pohjalta opettajien esitysryhmä käsittelee asian ja viime kädessä Mälarin laakson korkeakoulun rehtori päättää professuurista. Päätöksen odotetaan valmistuvan kuukauden tai puolentoista sisällä. Henkilöstövastaava Jan Rommedal sanoo, että joskus on tapahtunut niin, että ainoata hakijaa professorin virkaan ei ole hyväksytty, mutta se on epätavallista jos asiantuntijalausunnot ovat olleet puoltavia. (SR Sisuraadio/Eskilstun/ Merja Laitinen. )