Romanien kansallispäivä toista kertaa Ruotsissa

8. huhtikuuta julistettiin romanien kansallispäiväksi kansainvälisesti jo 12 vuotta sitten, mutta Ruotsissa päivää alettiin virallisesti juhlistaa vasta viime vuonna. Romanien kansallispäivän kunniaksi pidetään juhlia mm. Tukholman kaupungintalossa, Göteborgissa ja Malmössä. Ruotsin viidestä romaniryhmästä yksi suurimmista ovat suomalaiset romanit.
Faktaruta FAKTA: ROMERNAS FEM HUVUDGRUPPER Romerna delas i Sverige vanligen in i fem olika huvudgrupper: * Svenska romer som började invandra i slutet av 1800-talet. * Finska romer som anlände på 1500-talet och som senare förpassades till dåvarande östra delarna av det svenska riket som i dag är Finland. * Utomnordiska romer som kom från bland annat Polen och andra länder i östra Europa på 1960-talet och i början av 1970-talet. * De nyligen anlända romerna från före detta Jugoslavien. * De resande som noterades i Stockholms stads tänkebok redan år 1512. Källa: Integrationsförvaltningen, Stockholms stad. (TT)