Työttömyyskassa voi määrätä ulkomaille töihin

Työttömät voivat jatkossa joutua hakemaan töitä muista Pohjoismaista saadaakseen täyttä työttömyyskorvausta. Näin päätti hallitusoikeus, kun värmlantilainen puuseppä kieltäytyi ottamasta tarjottua työtä Norjasta.

Hallitusoikeuden päätös ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen kuin ensinäkemältä vaikuttaa, sanoo sekä Ruotsin että Suomen työmarkkinoita kartoittanut tutkija Laura Hartman.

- Paikallista lainsäädäntöä tuskin pystytään laatimaan, vaan laista tulee helposti maan kattava, mikä tietysti tekee asiasta hankalan. Tavallaan tuntuu kauhean järkevältä että tällainen sääntö koskisi rajaseutuja kuten Tornionlaaksoa tai Norjan vastaista rajaa. Mutta jos tästä ryhdytään luomaan jonkinlaista kansallista sääntöä, se voi helposti muuttua aika rajuksi.

Tutkija Laura Hartman ei siis usko lain toimivan koko maassa. Hallitusoikeuden päätös koskikin juuri rajaseututapausta. Värmlantilaisen puusepän työttömyyskorvausta supistettiin neljänneksellä, koska hän ei suostunut menemään töihin Norjaan.

Hallitus ei tässä vaiheessa ole halunnut kommentoida, onko odotettavissa maan kattava laki, joka pakottaisi ihmiset töihin naapurimaihin.Mahdollinen laki olisi kuitenkin voimaan astuessaan monella tapaa melko hampaaton, uskoo Laura Hartman.

- Vaikka laki laadittaisiinkiin, niin en odottaisi kovinkaan suuria vaikutuksia. Työvoimatoimistoissa ovat ihmiset ihmisten kanssa tekemisissä, joten jos työntekijät kokevat säännöt liian koviksi tai älyttömiksi, niin he harvemmin vaativat että työttömät näitä sääntöjä noudattaisivat, sanoo Hartman.

SR Sisuradio/Valter Vilkko
valter.vilkko@sr.se