DO vaatii toimia saamelaisten puolesta

Ruotsin saamelaiset kokevat edelleen syrjintää kaikilla yhteiskunnan eri aloilla. Näin toteaa syrjintäasiamies DO uudessa raportissaan. Puutteet etenkin saamen kielen äidinkielen-
opetuksessa ovat mittavia ja syrjintäasiamies vaatikin hallitusta ryhtymään ponnekkaisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Syrjintäasiamies Katri Linna haluaa esimerkiksi laajentaa saamelaisten oikeutta äidinkielenopetukseen.

Syrjintäasiamies Katri Linna kertoo raportista, jossa on selvitetty saamelaisten kokemaa syrjintää. Syrjintä ulottuu edelleen kaikille saamelaisten elämän osa-alueille.

Raportin mukaan muun muassa valtion 1900-luvun alussa tekemät rotubiologiset tutkimukset ja muu valtion harjoittama syrjintä tuntuu yhä saamelaisten arjessa.

Syrjintäasiamiehen raportissa valtiota vaaditaan vahvistamaan saamelaisten vähemmistö- ja alkuperäiskansaoikeuksia ja tekemään aikaisempaa enemmän yhteistyötä saamelaisten kanssa.

Saamen kielen pelastamiseksi ehdotetaan useita keinoja. Raportin mukaan saamen kieltä tulee saada opiskella, vaikka oppilas ei hallitse kielen perusteita. Lisäksi saamen kielen opettajien pätevyysvaatimus on poistettava ja kielen etäopetusta täytyy järjestää. Linna huomauttaa myös, että saamelaisten omia vaikutusmahdollisuuksia tulee tukea.

Syksyllä julkaistaan raportti myös muiden kansallisten vähemmistöjen kokemasta syrjinnästä.

Koko raportti:
SR Sisuradio/Elina Hiltunen
elina.hiltunen@sr.se

SR Ekot/Yasmine El Rafie