Sisu-nyheter på svenska vecka 38: Minoriteter hoppas på DO-rapport

Ämnen den här veckan:
Minoriteter har stora förhoppningar på ny DO-rapport. Riksdagen får finsk förening. ”Sverigefinnar får hjälp av vårdval.” ID-kortsfrågan drar ut på tiden. Sverigefinne vann Helsingin Sanomats karikatyrtävling.

Minoriteter hoppas på DO-rapport

Diskrimineringsombudsmannen DO granskar i en kommande rapport hur de nationella minoriteterna behandlats i skolsystemet. De nationella minoriteternas representanter har vid ett gemensamt tillfälle fått lämna sina synpunkter på rapportutkastet. Esko Melakari, som representerat den sverigefinska gruppen i DO:s referensgrupp, bedömer att det ökande samarbetet mellan de nationella minoriteterna är särskilt värdefullt. Referensgruppen har särskilt velat lyfta fram problemen med den strukturella och ekonomiska diskriminering som minoriteterna upplever. Särskilt hoppas minoriteterna på att de öronmärkta pengarna till modersmålsundervisningen återförs i kommunernas budgetar, så att modersmålspengarna inte i fortsättningen används till att lappa kommunernas ansträngda ekonomier. Esko Melakari, som deltagit i referensarbetete, vill inte säga vilka konkreta förslag som kommer att läggas fram i DO:s rapport, men säger till SR Sisuradio att han är nöjd med sättet, på vilket de framförs. DO:s rapport om minoriteterna i skolsystemet publiceras i slutet av september.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Riksdagen får finsk förening

Riksdagen ska få en egen finsk förening. I riksdagen verkar redan vänskapsföreningar för t.ex. Indien, Storbritannien och Polen, men grannlandet Finland har hittills inte haft någon särskild intresseförening. Initiativtagarna hoppas öka kontakterna med finska riksdagsledamöter och intresset för finsk kultur. Kommande arrangemang är enligt planerna ett uppmärksammande av märkesåret nästa år och en finsk tangokväll i december.
(SR Sisuradio/Marjaana Kytö)

--

”Sverigefinnar får hjälp av vårdval”

Den nya vårdvalsmöjligheten förbättrar möjligheterna att ta hand om sverigefinska äldre, tror socialrådet Timo A. Tanninen vid Finlands ambassad i Stockholm. Han menar att kommunerna nu gör nya behovsanalyser och kan erbjuda bättre alternativ för äldre med till exempel särskilda språkbehov. Enligt uppskattningar är 57 500 personer över 65 år födda i Finland bosatta i Sverige. År 2020 tros siffran ha ökat till 70 000 personer. Finlands ambassad anordnar därför i oktober ett seminarium för kommunernas äldrevårdsansvariga för att uppmärksamma den sverigefinska gruppens behov.
(SR Sisuradio/Kaarina Wallin)

--

ID-kortsfrågan drar ut på tiden

Utländska medborgare i Sverige kan ansöka om ett ID-kort genom skatteverket, men först nästa sommar. Finansdepartementet har gett skatteverket i uppdrag att lösa problemet att utländska medborgare inte kan få svensk legitimation om inte en närstående släkting med svensk legitimation kan bekräfta personens identitet. Ingemar Hansson, statssekreterare på finansdepartementet säger att ärendet hanteras så skyndsamt som möjligt, men att systemet knappast är klart före sommaren. Även då kommer inte alla skattekontor att administrera legitimationer, säger Ingemar Hansson.
(SR Sisuradio/Marjaana Kytö)

--

Sverigefinne vann HS’ karikatyrtävling

Illustratören Markku Huovila i Stockholm har vunnit den karikatyrtävling som anordnats av stiftelsen bakom Finlands största tidning Helsingin Sanomat. Mer än 300 tecknare deltog i tävlingen, vars första pris är 10 000 euro. Juryn prisade Huovilas karikatyrfigurer och hans snärtiga, humoristiska texter. Huovilas teckningar behandlade bland annat konflikten mellan Ryssland och Georgien, en finsk sexundersökning och de olympiska spelen i Peking.
(SR Sisuradio/Leena Häyrynen)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.