Meriympäristökomitea: Itämerelle kalastuskielto

Meriympäristökomitea ehdottaa jopa kolmen vuoden osittaista kalastuskieltoa Itämerelle kalakannan pelastamiseksi. Komitea ehdottaa myös Itämeren jakamista suojelualueisiin. Vähintään neljällä alueella kalastus tulisi komitean ehdotuksen mukaan kieltää kokonaan.
Yhdeksän vuotta sitten Itämerensuojelukomission nk. Helcom:in tekemän listan 62:sta alueista vain 5 täyttää suojeluvaatimukset tänä päivänä. Syynä tähän on meriympäristökomission jäsenen, Ruotsin rannikkovartioston pääjohtaja Maria Hafstömin mukaan se, ettei tavoitteet velvoita maita tekemään mitään suojelun eteen. Hafströmin mukaan Helcom:in säännöt tulisikin muuttaa oikeudellisesti sitoviksi. Vaikka EU ei viime viikonlopun Thessalonikin huippukokouksessaan antanutkaan tukea Itämeren maiden vaatimukselle öljyä kuljettavien alusten liikennöinnin rajoittamisesta Itämerellä, uskoo meriympäristökomissio EU:n tukevan suojelua tulevaisuudessa. Komisssion mukaan EU-jäsenyyttä hakeneet Itämeren maat ja yhä alueellisempi EU- politiikka antavat toivoa myös Itämeren suojeluun annetusta lisätuista. Suuri ongelma Itämeren suojelussa on komission mukaan Venäjä, sen haluttomuus ja vaaralliset öljykuljetukset. Venäjä on kuitenkin myös mukana Itämeren suojeluun keskittyneessä Helcom:issa, jonka komissio toivookin olevan avain Venäjän, muiden Itämeren maiden ja EU:n yhteistyölle. Vaikka parannusehdotusten lista on pitkä pienveneistä tehtaiden jätevesien pumppaamiseen on komission jäsenen Marie Hafstömin mukaan tärkeintä saada käyntiin asennemuutos Itämeren maiden johtajien keskuudessa.