Norlanti saa saameinfon

Norlantiin perustetaan kovaa vauhtia kansallista saameasioiden tiedotuskeskusta. Hallitus on myöntänyt hankkeeelle rahoituksen ja tarkoitus on kohentaa Ruotsissa asuvien kehnoa tuntemusta saamelaisista. Tarvetta saamelaistiedotukselle on ollut jo kauan. Nyt uusi tiedotuskeskus haluaa kerätä yhteen koko maan saamelaisasioihin perehtyneet.
Tärkeä tavoite on lisätä kouluopetusta saamelaisista. Saamelaiskeskuksen projektijohtaja Anneli Lundmarkin mukaan ei ole kummallista etteivät ihmiset, eivät edes viranomaiset, tiedä saamelaisista kun aiheesta ei ikinä koulussa ole opetettu. Tiedotuksen toivotaan myös vähentävän saamelaisten syrjintää. Syrjintäasiamiehen viisi vuotta sitten tekemä tutkimus osoitti että saamelaisten mielestä Ruotsin yhteiskunta on heitä kohtaan vihamielinen. Norlannin sisämaassa on lisäksi usein riitoja saamelaisten ja muiden asukkaiden välillä. Tiedotuskeskuksen kohderyhmänä ovat kaikki Ruotsin asukkaat. Keskuksen sijoituspaikkaa ei ole vielä päätetty mutta koska Saamekäräjät on keskuksen puuhamiehenä on todennäköistä että keskus sijaitsee paikassa jossa Saamekäräjillä jo nyt on toimintaa. Ruotsin hallitus on myöntänyt hankkeelle kolme miljoonaa kruunua eli rahoituksen kolmeksi vuodeksi. Kolmen vuoden aikana on tarkoitus päättää kenelle tiedotuskeskuksen toiminta suunnataan ja tietenkin myös millaista tiedotusta tarvitaan. Tiedotuskeskuksen oma Internet-portaali aukeaa jo syksyllä.