Työympäristölakia laiminlyödään eniten IT-alalla

Vain joka kymmenes Ruotsin yritytksistä noudattaa vuoden alusta voimaan tullutta työympäristön parantamiseen tähtäävää lakia. Eniten lakia laiminlyödään IT-alalla. Telia-Sonerean Sverige Ab.n päätyösuojelu valtuutettu Juha Mäkitalon mukaan IT-alan ongelmat johtuvan paljolti alan ja sen työskentelijöiden nuoruudesta.
Vuoden alusta voimaan astuneen työympäristöä koskevan lain mukaan tulee yritysten systemaattisesti kartoittaa työn riskit ja tehdä suunnitelma niiden välttämiseksi. Jos yritys laiminlyö tehtävänsä voi tiedossa olla jopa sakkoja. Yli puolessa Ruotsin teollisuustoimihenkilöliiton haastattelemasta 3500:sta yrityksestä ei asian eteen tehdä kuitenkaan mitään. Vain yhdeksällä prosentilla yrityksistä on jonkilainen työympäristöä koskeva suunnitelma. Kolmannekselle yrityksistä ei ole edes sopimusta Yritysten työterveyshuollon kanssa. Huonoiten asiat hoidetaan Norrlannissa. Päätyösuojeluvaltuutettu Juha Mäkitalon mukaan yritykset eivät halua sijoittaa työsuojeluun sen kustannusten takia, vaikka se pitkällä välillä toisikin säästöjä.