På finlandssvenska den 8 februari

Den andra programtimmen

Flertalet finska riksdagsmän vill att allt fler ska ta ledigt från arbetslivet utan lön för att vårda sina åldrande föräldrar.
Detta mot ett litet vårdbidrag. Två finlandssvenska riksdagsledamöter debatterar med nårståendevårdare Erja Ekholm som vårdar sin demenssjuka rikssvenska man i Åbo.

Glesbygdsutarmning drabbar många orter i både Sverige och Finland.
Denna gång pratar vi om Barösund som ligger vid Porkalafjärden mitt i mellan Hangö och Helsingfors.

Barösundsborna är intresserade av att hjälpa till att bevara sin bybutik. Författaren Märta Tikkanen är med att bilda ett aktiebolag tillsammans med övriga invånare, Barösunds byaråd och bybutiken.

Finlands biståndspolitik, dagens konsumtionshysteri och utvecklingen inom kyrkan kommer att bli heltidssysselsättning för Ulf Särs som går i pension.
Han håller på att lämna sin tjänst som informatör vid finländska kyrkans utlandshjälp.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.