Tänään on Safer internet day ja studiossa 10. helmikuuta Pirita Kantola.

Safer internet day, eli tietoturvapäivän tarkoitus on pyrkiä nostamaan tietoisuutta internettiin, tietoturvaan ja tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Teemana tänä vuonna on kommunikaatio internetissä ja nettikiusaaminen.  Nettikiusaaminen liittyy usein mm. koulukiusaamiseen ja Teemu Ruohonen suomen Pelastakaa lapset järjestöstä kertoo, että se on yleistä.

-Meidän tekemien kyselyiden mukaan se on kohtuullisen yleistä. Sanotaan, että noin neljännes meidän kyselyihin vastanneista on ainakin joskus kokenut kiusaamista.

Suomen nuoret voivat huonosti

Masennus vie Suomessa yhä useampia nuoria sairaskirjoille ja työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2007 Suomessa joutui lähes 2000 alle 30-vuotiasta työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Sairauspäivärahakausien määrä lisääntyi vuodesta 2000 vuoteen 2007 yli 90 prosentilla 16-29 -vuotiaiden miesten ja 160 prosenttia samanikäisten naisten keskuudessa.

Sundsvallissa poliisin ja lukion yhteityö toimii

Vaikka Sundsvallin lukiossa ei ole erityisesti poliisin tarpeessa oltu vuosien mittaan, käynnistyi kaksi vuotta sitten yhteistyö lähipoliisin kanssa.

Lukion noin 2000 oppilasta on jaettu viiteen eri koulurakennukseen ja yhteistyöllä on ollut positiivisia vaikutusksia ilmapiiriin lukion käytävillä.

Romanityttöjen vaatteet erilaisia

Romanityttöjen vaatteet erovat romaninaisten vaatteista. Asut ovat silti koristeellisia ja kauniita. Mirikli ja Angelika kertovat, että korut peritään.

Enemmän romanityttöjen asuista ja muista aiheista illan lähetyksessä. Kuuntele suorana tai jälkikäteen kuunteluarkistosta.