Suomen lopetettava ulkomailla asuvien syrjiminen metsätulojen verotuksessa

Bryssel 29. tammikuuta 2009

Komissio on lähettänyt Suomelle virallisen pyynnön muuttaa Suomen lainsäädäntöä, jonka mukaan metsätulojen verotuksen määrää se, missä metsänomistajan asuinpaikka sijaitsee. Suomen lainsäädännön mukaan ulkomailla asuvilla ei ole oikeutta tehdä menovähennyksiä tai muita vähennyksiä, joita Suomessa asuvat voivat tehdä tällaisista tuloista.

Suomi antaa (yleensä Suomessa asuville) yleisesti verovelvollisille mahdollisuuden tehdä erilaisia vähennyksiä, joita (yleensä ulkomailla asuvilla) rajallisesti verovelvollisilla ei ole oikeutta tehdä. Vaikka rajoitetusti verovelvollisiin sovelletaan lähdeveroa, joka on pienempi kuin yleisesti verovelvollisiin sovellettava veroprosentti, vähennysoikeuden puuttuminen rajoitetusti verovelvollisilta voi merkitä sitä, että heitä verotetaan huomattavasti raskaammin kuin yleisesti verovelvollisia. Veron määrä voi jopa ylittää nettovoiton, jos kustannukset ovat suuria.

Tämä rajallisesti verovelvollisten ja yleisesti verovelvollisten erilainen kohtelu rajoittaa vapaita pääomanliikkeitä, ja niiden rajoittaminen on EY:n perustamissopimuksen 56 artiklan mukaan kiellettyä. Suomen lainsäädäntö vähentää rajat ylittävien pääomansiirtojen houkuttelevuutta, koska sijoittajat, jotka eivät ole Suomessa yleisesti verovelvollisia, eivät ole lainsäädännön vuoksi halukkaita ostamaan metsäomaisuutta Suomesta.

Komission mielestä rajallisesti verovelvollisen tilanne on objektiivisesti verrattavissa yleisesti verovelvollisen tilanteeseen. Näin ollen verovelvollisten erilainen kohtelu on mielivaltaista syrjintää, jota ei voida perustella EY:n perustamissopimuksen 58 artiklan nojalla (syrjivät toimenpiteet ovat artiklan mukaan sallittuja, jos ne ovat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta perusteltuja).

Komissio on esittänyt pyyntönsä niin kutsutun perustellun lausunnon muodossa. Tämä on toinen vaihe EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisessa yhteisön lainsäädännön rikkomista koskevassa menettelyssä. Jos Suomi ei esitä tyydyttävää vastausta perusteltuun lausuntoon kahden kuukauden kuluessa, komissio voi saattaa asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Komission asialle antama viitenumero on 2007/4228.

Lisätietoa:


Maria Assimakopoulou (+32 2) 295 98 42
Emer Traynor (+32 2) 292 15 48

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".