Den andra programtimmen


Musik från Svenskfinland

En gång i månaden sänder vi ett musikprogram om finlandssvensk musik. Radio Vegas musikproducent Bengt Bergqvists populära program Tonträff repriseras i Sisuradios finlandssvenska program. Denna gång får vi bland annat höra ett musikstycke på Houtskärs dialekt.

Flera vindkraftverk byggs i Hangö

Invånarna i Koverhars område är inte helt övertygade om vindkraftsbygget.

En vindkraftpark bestående av 5-6 vindkraftverk planeras på Koverhars område i Hangö. Häromdagen ordnades ett infotillfälle för allmänheten. Just nu har man kommit till det stadiet i planläggningen då ett program för miljökonsekvensbedömningen har lanserats.

Gudstjänsterna i Finlands kyrkor är tråkiga

Prästerna i Finland borde vara oroliga för att det bara sitter två människor i högmässan på söndagar. Den kritiken kommer nu från prästernas egna led! Prästen Maria Sundblom oroade sig i Kyrkpressen nyligen för att folk är intresserade av dop, konfirmation och vigslar i kyrkan - men inte av den vanliga gudstjänsten.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.