Suomessa mökkeileville uusi vero

Suomessa harkitaan uudistuksia kesämökkiläisten verotukseen. Työryhmä esittää, että kunnallisvero voitaisiin jakaa varsinaisen asuinkunnan ja mökkikunnan välillä. Uuden veron maksajiksi saattavat joutua myös vakituisesti Ruotsissa asuvat mökkiläiset.

Palvelujen kysyntä kasvaa kesäkuukausina roimasti monella mökkipaikkakunnalla. Etenkin terveyskeskuksissa ollaan tiukoilla, kun muutamalle tuhannelle mitoitettuja palveluja saattaa yhtäkkiä olla käyttämässä kolmin, nelinkertainen määrä ihmisiä. Lisäksi mökeistä on Suomessa alkanut tulla varsinaisten asuntojen tasoisia kakkosasuntoja, joilla oleskellaan entistä pitempiä aikoja.

Tänä keväänä hallitukselle annettavassa maaseutupoliittisessa selvityksessä esitetään, että mökkikuntiin kohdistuva rasitus otettaisiin huomioon verotuksessa. Työryhmä esittää, että kunnallisvero jaettaisiin varsinaisen asuinkunnan ja lomakunnan välillä niissä vietetyn ajan perusteella.

- Jokin karkea asteikko voisi olla lainsäädännössä määritettynä. Ei tarvita virkamiehiä pöpelikköön tarkistamaan asumissuhdetta eri paikkakunnilla, vaan jokainen omantunnon mukaan ilmoittautuu johonkin luokkaan, sanoo Maaseutupoliittisen yhteistyöryhmän pääsihteeri Eero Uusitalo.

Suomessa asuvien kohdalla asiassa ei liene ongelmaa. Asukas maksaisi kuntaveroa saman verran kuin ennenkin, mutta se vain jaettaisiin kahden kunnan kesken. Mutta miten kävisi niiden, joiden varsinainen asuinpaikka on jossain muualla kuin Suomessa? Eero Uusitalo ei uskalla luvata, että esimerkiksi ruotsinsuomalaiset vapautettaisiin verosta.

- Jos jokin mekanismi löytyy, jolla kaksi asumispaikkaa otetaan kunnallisverotuksen perustaksi, niin kyllä siinä jotakin säädöksiä täytyy olla myös vieraassa maassa asuvien kontolle.

SR Sisuradio/Katri Nisula
katri.nisula@sr.se