Suomi ja Ruotsi eri mieltä sairaanhoidosta EU:n sisällä

Ruotsin EU-puheenjohtajuus alkoi maanantaina toden teolla EU-maiden Sosiaali- ja terveysministerien kokouksella Jönköpingissä. Asialistalla on ennen kaikkea potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa. Ruotsi ja Suomi ovat kuitenkin kysymyksessä eri linjoilla.

- Ruotsilla on muihin jäsenmaihin ei pelkästään Suomeen varrattuna liberaalimpi näkemys kuinka potilaat voivat hakeutua hoitoon toisiin jäsenvaltioihin, sanoo Mervi Kattelus Suomen Sosiaali ja terveysministeriöstä.

Ruotsin sosiaaliministeri Göran Hägglundin näkemykset terveydenhoitopalveluiden tarjoamisesta EU:ssa eivät saa Suomesta vastakaikua. Hägglund pitää sopimusta sairaanhoitopalveluiden saamisesta muissa EU-maissa Ruotsin puheenjohtajakauden tärkeimpänä terveydenhoitoalan kysymyksenä. Hänen tavoitteenaan on paitsi varmistaa ruotsalaisten hoito ulkomailla, myös lisätä ruotsalaisen sairaanhoidon tuloja ulkomaisten asiakkaiden avulla. Göran Hägglund uskoo, että potilaita tulee Ruotsiin entistä enemmän.

- Ja, det tror jag och jag ser också att vi har goda möjligheter för det. Och det kan bli en bransch var vi i Sverige kan bli oerhört framstående framöver.

Mervi Kattelus vastaa vapaan liikkuvuuden kysymyksistä Suomen sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän sanoo Ruotsin olevan tavoitteidensa kanssa EU:ssa lähes yksin ja muistuttaa, että hoitoa jo tarjotaan unionin sisällä.

- Meillä on olemassa sosiaaliturvan koordinointiasetus, joka säätelee sitä millä edellytyksin saa hoitoa toisissa maissa. Tämä direktiivi käsittelee ei kiireellistä hoitoa, jossa nimenomaan hakeudutaan toiseen jäsenvaltioon.

Mervi Kattelus ei usko Hägglundin vapaan liikkuvuuden tavoitteiden toteutuvan Ruotsin puheenjohtajakaudella.

- EU-puheenjohtaja on siinä haasteellisessa tehtävässä, että sen maan täytyy ottaa huomioon 27:n maan kannat, joten pelkästään omien näkemysten eteenpäin vieminen ei ole mahdollista.

SR Sisuradio/Pasi Myöhänen
pasi.myöhänen@sr.se