Matalat palkankorotukset

Ensi vuonna ei kannattaa odottaa suuria palkankorotuksia.

Varsinkin teollisuudessa palkkakehitys voi olla niukkaa. Näin sanoo Suhdanneinstituutin tutkimusjohtaja Juhana Vartiainen.

-Ilman muuta palkkojen ja työvoimakustannusten nousuvauhti laskee. Kun työttömyys on korkealla, niin palkansaajien palkkatoivomukset ja palkkavaatimukset laskevat, joten alhaisista palkankorotuksista tullaan sopimaan, sanoo Juhana Vartiainen.

Vaikka talous on kesän jälkeen osoittanut pieniä elpymisen merkkejä, laskee Suhdanneinstituutti, että työttömyys nousee vuoteen 2012 mennessä liki kahteentoista prosenttiin. Kun työmarkkinaosapuolet ensi vuonna neuvottelevat uudet kolmivuotiset työehtosopimukset kolmelle miljoonalle työntekijälle, niin palkkojen nousu jää totuttua alhaisemmaksi, sanoo Juhana Vartiainen suhdanne-ennusteessaan.

Hän sanoo, että taloudelle järkevintä olisi, jos palkkojen nousu jäisi 1-2,5 prosentin välille.

Juhana Vartiainen uskoo myös että teollisuudessa ja yksityisessä elinkeinoelämässä palkkojen nousu voi lähivuosina olla hieman hitaampaa kuin muualla taloudessa laman seurauksena. Ero kuroutuu kuitenkin hiljalleen umpeen, sillä pitkällä aikavälillä palkat nousevat samaa vauhtia.

Suhdanneinstuutti kiinnittää myös huomiota siihen, että Ruotsin työmarkkinoille vallitsee edelleen palkkakuilu nais- ja miesvaltaisten alojen välillä. Miesvaltaisilla aloilla on yksinkertaisesti paremmat palkat ja miesten ja naisten palkkaerot ovat kuluneen vuosikymmenen aikana kaventuneet hyvin vähän. Juhana Vartiaisella onkin ammatinvalinnan edessä oleville vinkki:

- Naispuolisten työntekijöiden kannattaa hakeutua ammatteihin, joissa heillä on paljon miespuolisia kollegoita.

Miespuolisilla työntekijöilläkään ei juurikaan ole sukupuolestaan hyötyä naisvaltaisilla aloilla, joten hekin tienaavat parhaiten pysymällä perinteisissä miesten hommissa.

SR Sisuradio/Maynie Rantala
maynie.rantala@sr.se