Sisuradios 12 frågor till förvaltningskommuner

Hej!

Din kommun blir den 1.1.2010 finska språkets förvaltningskommun. Sveriges Radio gör en kartläggning av dagens situation i de 18 nya förvaltningskommunerna samt av hur ni förbereder er på det kommandet uppdraget. Vi skulle därför vara jätte tacksamma om ni tog er tid av svara på frågorna nedan. Vi önskar att ni besvarar frågorna senast den 22.10. per e-post.

Om ni har några frågor kontakta mig, Kaisa Vuonokari, på telefonnummer 08-784 25 22 (kopplad till mobiltelefon) eller mejl kaisa.vuonokari@ sr.se  .

Stort tack för hjälpen på förhand!

Med vänlig hälsning:

Kaisa Vuonokari

1. Bedömer ni att ni kommer att kunna leva upp till åtagandena i den nya lagen
   ”Lag om nationella  minoriteter och minoritetsspråk” from den 1.1.2010?

 2. Har ni en fastslagen plan på hur ni ska gå tillväga för att  klara uppdraget i lagen?

3. Har er kommun i nuläget samråd med representanter för  den sverigefinska gruppen?

- Om ja: Med vilka, hur går de till och hur ofta hålls det?
- Om inte: Tänker ni inleda sådana samråd? Vet ni vilka ni ska kontakta för detta?

 
Kontakter med kommunen på finska

4. Om ni i januari börjar få samtal från kommuninvånare  som vill sköta sina ärenden  med er    
    på  finska, har ni beredskap att erbjuda sådan service på finska?

- Om ja: hur har ni organiserat den servicen?

5. Har ni gjort en kartläggning av de kommunala  tjänstemännens finskkunskaper? 
    
Om ja: Finns det tillräckligt med personal så att ni kan ta hand om era nya åtaganden? 
  Tror ni att ni behöver rekrytera ny personal pga den nya  lagen?

6. Kommer ni att publicera information på finska på kommunens hemsida och/eller på andra
    plattformar i och med inträdet i förvaltningsområdet? 

- Om ja, vad kommer ni att publicera och när?     

Förskoleverksamhet på finska 

7.  Om en förälder i januari begär att få finskspråkig förskoleverksamhet till sitt barn, kan ni 
    erbjuda detta? 

-   Om ja, på vilket sätt?  

8.  Har ni finskspråkig förskolepersonal idag? 

 Om ja: På vilka förskolor? Bedömer ni att befintlig personal  räcker för att täcka 
     åtagandena i den nya lagen eller finns det  ett behov av nyrekrytering?

9.  Hur informerar ni om rättigheten till och de eventuella  möjligheterna till finskspråkig 
     förskoleverksamhet som 
     finns i er kommun?  Via hemsidan? Kösystemet? Platshandläggare?  Mödravårdscentraler?


Äldreomsorg på finska


10.  Om en äldre person med ett konstaterat vårdbehov vänder sig till er efter årsskiftet och
       begär att få  äldreomsorg på finska, har ni möjlighet att erbjuda
       sådan omsorg? 
  -    Om ja, vad för slags omsorg kan ni erbjuda på finska?

11.  Har ni gjort en kartläggning av personalens finskkunskaper inom  
       äldreomsorgen? 
-      Om ja: Bedömer ni att befintlig personal räcker för att täcka 
       åtagandena i den nya lagen eller finns det ett behov av nyrekrytering? 
       Inom vilka omsorgsformer har ni finskspråkig personal?

12.  Hur informerar ni om rättigheten till och eventuella
       möjligheter till  finskspråkig äldreomsorg i er kommun?
       Biståndsbedömare? Broschyrer? Hemsida? Ev. Kösystem?

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".