Eskilstunassa seminaari vähemmistösopimuksesta

Euroopan neuvoston vähemmistösopimusten vaikutusta Ruotsiin selvitetään Eskilstunassa järjestettävässä seminaarissa 20.1. Mälarinlaakson korkeakoulun Suomen kielen ja kulttuurin laitoksen seminaarissa esitellään Euroopan neuvoston työtä kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen hyväksi lähtökohtana Ruotsin tilanne. Seminaarissa alustaa Uppsalan yliopiston dosentti Leena Huss, joka on vähemmistötutkija ja Euroopan neuvoston vähemmistökielikomitean jäsen.