Vapaakoulujen toiminnan tiukentaminen ärsyttää

Kouluviraston ehdotus vapaakoulujen toimintaedellytyksien tiukentamiseksi herättaa kovaa arvostelua. Vapaakoulujen keskusliitto ja Kuntaliitto tyrmäävät ehdotuksen tyystin. Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun rehtori puhuu syrjinnästä.
Kouluvirasto aikoo kiristää vaatimuksiaan perustamislupaa hakevan taloudellisesta tilasta sekä ennustetusta oppilasmäärästä ja mahdollisista koulutiloista. Virasto haluaa myös tiukentaa hakemusaikoja ja muuttaa sääntöja niin että myönetty lupa raukeaa jos koulun perustaminen siirtyy anomuksessa määritellystä lukukaudesta. Eniten huomiota on kuitenkin herättänyt ehdotus siitä, että mikäli vapaakoulun toiminnasta löytyy vakavia epäkohtia koulu voidaan sulkea välittömästi, siis jo ennen kuin koulun mahdollinen valitus kouluviraston puutearviosta on käsitelty. Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun rehtori Iina Sinisalo pitää ehdotusta tylynä. Vapaakoulujen keskusliitto tyrmääkin koko kouluviraston ehdotuksen vapaakouluvastaisena. Ja kuntaliiton puheenjohtaja Mikael Söderlund sanoo, että ehdotus koulujen välittämästä sulkemisesta horjuttaa kuntien mahdollisuuttaa suunnitella kunnan oppilaiden koulunkäyntiä pitkällä tähtäimmellä. Opetusministeri Thomas Östros pitää kuitenkin ehdotusta hyvänä. (SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)