Vähemmistökysymykset esillä valtiopäivien ensimmäisenä työpäivänä

Valtiopäivät avasi ovensa tänään tiistaina joululomien jälkeen ja jo kevätkauden ensimmäisenä päivänä  vähemmistöasiat nousevat esille.
Koulutusministeri Thomas Östros vastaa vasemmistopuolueen Siv Holman välikysymykseen vähemmistöjä koskevasta koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Mitään laajempaa vähemmistöpoliittista keskustelua ei kuitenkaan ole odotettavissa, sillä lähes kukaan valtiopäivien vähemmistöedustajista ei aio osallistua keskusteluun.
Paikalle ei sairauden takia pääse edes kysymyksen esittänyt Siv Holma, vaan häntä edustaa puoluetoveri Elina Linna.
Koulutusministeri Thomas Östrosille osoitetussa välikysymyksessä muistututetaan siitä mitä vähemmistölainsäädöntöä käsitelleessä lakiesityksessä sanotaan Ruotsin velvollisuuksista vähemmistöjään kohtaan. Esityksessä lukee muun muassa, että koulujen, esikoululuokkien ja vapaa-ajankotien opetussunnitelmien tulee sisältää koulutusta kansallisista vähemmistöistä. Lakiesityksessä painotetaan myös, että on tärkeää, että vähemmistökieliä ja vähemmistöjä käsittelevää yliopistokoulutusta ja tutkimusta kehitetään.
Holma vaati siksi Östrosilta toimenpiteitä, jotka takaavat sen, että kansallisista vähemmistöistä tiedotetaan koko Ruotsin kansalle, sekä vähemmistölle itselleen että enemmistölle ja erityisesti kouluissa.
Holma perää myös mahdollisuuksia vähemmistökieliseen yliopisto-opetukseen, vähemmistötutkimukseen ja kansanvalistukseen.

Östros vastaa kysymyksiin vielä tänä iltana valtiopäivillä. Ja vaikka välikysymyskeskusteluun voi osallistua muutkin valtiopäiväedustajat, loistavat lähes kaikki ruotsinsuomalaiset ja meänkieliset edustajat poissaolollaan. Heillä on muuta tärkeämpää menoa.(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)