Sweblulin vähemmistötoimitsijaksi Susanna Lörstrand-Ynga

Vähemmistökielikäsittelijän tehtävänä on edustaa Ruotsin viittä vähemmistökieltä eli suomea, meänkieltä, saamea, romani chibiä ja jiddishiä. Vähemmistökielikäsittelijä tiedottaa vähemmistökielten asemasta muihin Euroopan maihin.
Virkaan palkatun yhteiskuntatieteiden maisterin Susanna Lörstrand-Yngan valintaan vaikuttikin eniten saamekäräjien hallituksen jäsenen Begt Sevän mukaan juuri hänen monipuolinen kielitaitonsa.

Tornijokilaaksosta kotoisin oleva Lörstarnd-Ynga kertoo oman kiinnostuksensa vähemmistöihin olevan saamelaisen äidin ja mäenkielisen isän peruja.

Vähemmistökielivirkaa rahoittavat Ruotsin kulttuurineuvosto ja Saamekäräjät. Virkaa olisi haluttu ainakin vuodeksi, mutta sille ei ole taloudellisia edellytyksiä, sanoo Saamekäräjien hallituksen jäsen  Bengt Sevä.
Yksi Lörstand-Yngan ensimmäisistä tehtävistä onkin viran jatkumisen turvaaminen myös tulevaisuudessa.